RAAB KARCHER ALGEMEEN

RAAB KARCHER ALGEMEEN

OP RAAB KARCHER KUN JE ALTIJD BOUWEN

EEN HUIS BOUWEN, DAT DOE JE WAARSCHIJNLIJK MAAR EENS IN JE LEVEN. OOK EEN VERBOUWING OF RENOVATIE IS EEN GROOT PROJECT WAARMEE VEEL MENSEN WEINIG ERVARING HEBBEN. DAAROM IS HET BELANGRIJK OM GOED VAN START TE GAAN EN KRITISCH TE KIJKEN NAAR ADVISEURS EN LEVERANCIERS.

e kennis en ervaring van Raab Karcher blijken telkens weer van grote waarde voor wie een droomhuis wil realiseren. Wij weten wat telt in het hele proces en de keuzes voor de bouwmaterialen en producten die van jouw huis je droomhuis kunnen maken. Ook deze tiende editie van ons Woonmagazine is bedoeld als inspiratiebron voor bouwend en verbouwend Nederland.

PRAKTISCHE ERVARING
Raab Karcher heeft alles in huis voor nieuwbouw, verbouw en renovatie. We onderscheiden ons bovenal door de kennis en ervaring die daarmee gepaard gaat. Het complete assortiment is het resultaat van onze voortdurende selectie en zoektocht naar de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Onze praktische ervaring maakt daarbij het verschil. We weten wat belangrijk is en we kijken nadrukkelijk naar innovaties die echt waarde toevoegen en mens en milieu vooropstellen.

ZIEN EN VOELEN
Als de eerste beslissingen zijn genomen en je daad- werkelijk gaat bouwen of verbouwen, is het tijd voor een bezoek aan Raab Karcher. Er is altijd wel een vestiging in de buurt. In onze bouwshops kun je alle producten, waaronder veel ruwbouwartikelen, zien en voelen: onmisbaar voor je volgende beslissingen. Er is ook altijd iemand die tijd heeft om je vragen te beantwoorden en te helpen om de juiste keuzes te maken.

SNELHEID, SERVICE EN GEMAK
Raab Karcher staat voor snelheid, service en gemak. In onze showrooms vind je specialisten op gebieden als badkamers, keukens en sanitair. Zij helpen je graag met de details van inrichting, uitstraling, duurzaamheid en gebruiksgemak. Samen komen we tot een goede vertaling van jouw persoonlijke woonwensen naar de beste producten. Voor elke bouwshop geldt: als een product niet op voorraad is, volgt levering binnen een paar dagen. Je bestelling kan in de winkel worden afgehaald, maar ook thuis of op de bouw- plaats worden afgeleverd.

KENNIS EN INZICHT
Volgens algemeen directeur Bernard Wessel ligt de kracht van Raab Karcher in het grote inzicht in de uitdagingen van huizen bouwen en verbouwen. “Wij kunnen mensen helemaal ontzorgen, want we weten precies waarmee ze te maken krijgen. Mensen met serieuze bouw- of renovatieplannen weten vaak al wat ze willen voordat ze bij ons komen, maar ook voor inspiratie of een eerste oriëntatie lopen ze gemakkelijk bij ons binnen. Wij kunnen zichtbaar maken wat telt, want we beschikken over alle technische kennis en informatie over producten en hun toepassing.”

GROEIEND BEWUSTZIJN
Nog niet zo lang geleden was duurzaamheid bij bouwen en verbouwen een ondergeschoven kindje. Veel bouwprofessionals en fabrikanten van bouw- materialen zagen dit onderwerp als iets voor de lange termijn, of gewoon een nieuwe manier om de milieu- bewuste consument aan te spreken. Raab Karcher ziet het anders en heeft het voortouw genomen. Ons initiatief is uitgegroeid tot Greenworks, het uitge- breide assortiment van producten die zijn getoetst op duurzame eigenschappen en de mate van wooncom- fort die ze opleveren.

DUIDELIJKE INFORMATIE
Bernard Wessel: “Het bewustzijn groeit dat we alle- maal een bijdrage kunnen leveren, en dat individuele keuzes ertoe doen. Steeds meer mensen willen weten wat ze precies kopen en hoe het is gemaakt. Tot voor kort zag je dan al snel door de bomen het bos niet meer. Wij brengen alles samen in totaal- oplossingen en duidelijke informatie. Greenworks is in een paar jaar hét duurzaamheidslabel in de bouw geworden, en maakt het gemakkelijk om bewust te kiezen voor duurzaam, comfortabel én betaalbaar.”


GREENWORKS ALGEMEEN

GREENWORKS ALGEMEEN

GREENWORKS: BEWUST KIEZEN VOOR DUURZAAM EN COMFORTABEL

DE TIJD DAT DUURZAAM BOUWEN VOORAL WERD GEASSOCIEERD MET SCHAPENWOL EN STROBALEN IS DEFINITIEF VOORBIJ. RAAB KARCHER HEEFT GROEN (VER)BOUWEN VANZELFSPREKEND GEMAAKT DOOR HET INITIATIEF TE NEMEN EN EEN BELANGRIJKE ONTWIKKELING OP GANG TE BRENGEN. VOOR MENSEN MET BOUW- OF RENOVATIEPLANNEN IS GROEN DENKEN NOOIT EENVOUDIGER GEWEEST. GREENWORKS EN HET MULTICOMFORT PROGRAMMA MAKEN HET JE GEMAKKELIJK OM DUURZAAMHEID EN WOONCOMFORT TE COMBINEREN.

n de winkel van Raab Karcher zijn de Greenworks producten direct herkenbaar aan het groene logo. De blauwe comfort iconen informeren je meteen over de effecten van het product op wooncomfort. Simpeler kan het niet, en je hebt de garantie dat deze producten voldoen aan bijzonder strenge criteria. Greenworks ver- telt je in een oogopslag over de impact van materialen op het milieu en jouw persoonlijke leefomgeving. Dat is een geruststellende gedachte. We zijn tenslotte vaak binnenshuis, en dus is het goed om precies te weten waarvoor je kiest.

Raab Karcher biedt met Greenworks mooie en betaalbare bouw- en installatieproducten met een gegarandeerd minimale milieubelasting. Het is niet overdreven om te stellen dat Greenworks een revolutie in de Nederlandse bouwwereld heeft veroorzaakt. De bouwsector is van huis uit conservatief.
Dat is goed verklaarbaar, want we hebben het over investeringen in onze woningen voor de lange termijn. Dan waai je niet met alle winden mee, want trends kunnen achteraf hypes blijken, en vergissingen kunnen forse financiële gevolgen hebben. Green- works maakt een einde aan alle zoek- en giswerk.

DUIDELIJKE INFORMATIE
Gerhard Hospers, adjunct-directeur van Greenworks, vertelt over de oorsprong van het duurzaamheids- label voor bouwproducten. “We kregen regelmatig vragen uit de markt over milieuvriendelijke producten, en in 2009 hebben we besloten om de handschoen op te pakken. We zijn begonnen met de ontwikkeling van het concept in samenwerking met de Rijksoverheid. Die wilde aanscherping van de eisen in het Bouwbesluit. Wij willen duurzaamheid op een pragmatische manier naar de bouwsector brengen.”

Het Greenworks label kwam tot stand met rekenin- strumenten die al zijn ingeburgerd in de bouw, zoals GPR Gebouw en BREEAM-Nl. Bij elk Greenworks- product hoort een informatieblad met uitgebreide informatie over grondstoffen, productie, verpakking en toepassing.

Ook vermeldt het duidelijk de certifi- ceringen en keurmerken die van toepassing zijn, zoals FSC, PEFC, of C2C. Alle duurzame eigenschappen leiden tot een score van maximaal 20. Daarnaast tonen de blauwe iconen de kenmerken op aspecten als luchtkwaliteit, thermisch comfort, geluidsisolatie en andere factoren die van invloed zijn op het wooncomfort.

HELE LEVENSCYCLUS
Greenworks werd in 2011 gelanceerd en is in 2018 al goed voor meer dan 43 procent van de omzet van Raab Karcher. Steeds meer fabrikanten en leveran- ciers zien hun producten nu graag zo snel mogelijk opgenomen in het Greenworks-assortiment. Hospers: “Voor sommigen betekent dat een paar kleine aanpassingen, omdat hun producten al duur- zamer waren dan gedacht. Bij veel anderen moet er van alles op de schop, want dit is hét duurzaamheidslabel van de bouwsector, en de lat ligt hoog. We kijken naar de totale levenscyclus van producten: van grondstoffen tot energiegebruik, van productie en verwerking tot de mate waarin materialen later opnieuw kunnen worden gebruikt.”
Als een product de toetsing doorstaat, is aangetoond dat het duurzaam is. Dat heeft een vliegwieleffect op de markt voor bouwproducten, want waarom zou je nog kiezen voor een niet-duurzaam product als de prijs ook nog vergelijkbaar is? Groen bouwen, installeren en verbouwen is vanzelfsprekend geworden. Het vraagt wel om een totaalbenadering en begint al bij de keuze voor producten die je uiteindelijk niet meer terug ziet, zoals funderings- en isolatiemateriaal. Raab Karcher helpt je het overzicht te bewaren en bewust te kiezen voor producten die bij jouw woonwensen passen.

 GROENE TOEKOMST ALGEMEEN

DE GROENE TOEKOMST VAN BOUWEN EN VERBOUWEN

ET NIEUWE BOUWEN STELT NIEUWE EISEN, EN DE ONTWIKKELINGEN GAAN SNEL. DE TOEKOMST IS IN ELK GEVAL GROEN, DUS LIGT HETVOOR DE HAND DAT JE DUURZAAM GAAT (VER)BOUWEN. INGEWIKKELD HOEFT DAT ZEKER NIET TE ZIJN. RAAB KARCHER VERDUURZAAMT MET GREENWORKS HETASSORTIMENT EN HELPT JE MET ALLE KENNIS EN INFORMATIE DIE JE NODIG HEBT.

In 2020 zal meer dan de helft van het Raab Karcherassortiment het Greenworkslabel dragen. Dat geeft aan dat de omslag echt gaande is, maar de ambities reiken verder dan vergroening van het aanbod. Er is nog veel werk aan de winkel als het gaat om duurzaamheid in de bouw. Raab Karcher wil zich profileren als kenniscentrum voor bouwprofessionals én consumenten, zegt Greenworks adjunct-directeur Gerhard Hospers. “We hebben heel deskundige medewerkers in alle vestigingen. En iedereen die meer wil leren over het nieuwe bouwen is van harte welkom bij een training aan een Greenworks Academy.”

GREENWORKS ACADEMIES
Duurzaam bouwen krijgt de laatste jaren volop aandacht. Niet alleen fabrikanten en leveranciers komen in beweging, ook vakmensen in de bouw. Zij krijgen regelmatig vragen over hun kennis en benadering van duurzaam bouwen. De meeste vakmensen zijn al vertrouwd met Greenworks. Steeds meer van hen kiezen voor certificering door trainingen aan één van de Greenworks Academies in Amsterdam, Apeldoorn of Breda. Deze scholen voor duurzaam bouwen bieden vak- en thematrainingen aan, maar ook seminars en maatwerktrainingen.De trainingen dragen ertoe bij dat verschillende partijen in de bouw elkaar beter gaan begrijpen en effectiever samenwerken. Sinds kort is er ook een Academy on Tour-programma dat thema’s op locatie uitdiept. De Greenworks Academies werken samen met meer dan zestig partijen om kennis over te dragen. De nauwe samenwerking van Raab Karcher met de groothandels Wasco en Oosterberg maakt van installatietechniek een integraal onderdeel.

ENERGIENEUTRAAL BOUWEN
Het Bouwbesluit, binnenkort het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ (Bbl), is altijd uitgangspunt. Het bevat voorschriften over de veiligheid en bruikbaarheid van een gebouw, maar ook over de gezondheids- en milieuaspecten, waaronder energiezuinigheid. De regels worden steeds verder aangescherpt, in 2018 nog wat betreft duurzaamheid van bouwmaterialen bij nieuwbouw. Ook de normen voor energiegebruik schuiven op. Een paar jaar geleden gold het passiefhuis nog als het hoogst haalbare. Energieneutraal bouwen en Nul op de Meter gaan verder en zullen de norm worden. Een energieneutrale woning wekt zelf de gebouwgebonden energie op, dus de energie die nodig is voor bijvoorbeeld verwarming en ventilatie van je huis bij een normaal leefpatroon. Nul op de Meter gaat nog een stap verder. Hier gaat het om een woning die naast de gebouwgebonden energie ook nog de gebruikersgebonden energie opwekt, dus voor het huis én het huishouden.

BETER EN BETROUWBAARDER
Er verandert nogal wat in de bouw, ook in de regels rondom kwaliteitsborging. Gerhard Hospers: “Als het gaat om bijvoorbeeld luchtdicht bouwen, is de kennis in de markt nog niet optimaal. Het Bouwbesluit stelt minimale kwaliteitseisen, maar die worden vaak niet gehaald.

Gemiddeld zijn er bij een Nederlandse nieuwbouwwoning 21 opleverpunten. Het zal steeds beter en betrouwbaarder worden, want een voorgestelde verandering in de wetgeving draait de bewijslast om. De consument of opdrachtgever hoeft niet meer aan te tonen dat het geleverde niet aan de bouwregels voldoet; het is voortaan de aannemer of installateur die moet aantonen dat het werk wél aan de eisen voldoet. Wij willen de kennis die hiervoor nodig is graag doorgeven aan aannemers en installateurs. De consument mag tenslotte verwachten dat die weet waar hij mee bezig is.”

BOUWDOSSIER EN MPG-BEREKENING
Voor en tijdens de bouw moet binnenkort een bouwdossier worden bijgehouden, zodat naderhand precies te zien is of alles voldoet aan de wet- en regelgeving en de afspraken met de opdrachtgever. Sinds 1 januari 2018 is voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouw met een bruto vloeroppervlakte van meer dan 100 m2 een MPG-berekening (MilieuPrestatie Gebouwen) nodig. Hiermee worden de zogenaamde schaduwkosten van materialen inzichtelijk. Gebouwdelen als gevels, vloeren en installaties vormen de hoofdmoot. Een handige rekentool vind je op de Raab Karcher website.

GASLOOS BOUWEN
Nederland moet in 2050 CO2-neutraal zijn, en gaat mede daarom van het gas af. Sinds 1 juli 2018 worden geen bouwvergunningen meer afgegeven voor woningen met een gasaansluiting. Ook dat betekent een grote verandering, want alle Nederlanders zijn vertrouwd met aardgas, en alle toekomstige nieuwbouwwoningen zullen gasloos zijn. Toch zijn er ook lichtpuntjes voor wie nu al weemoedig wordt over het oude en vertrouwde gasfornuis. Stroom kost minder dan gas en er valt flink op de energierekening te besparen, ook als je voorlopig nog niet volledig gasloos woont. Zo kun je overschakelen naar een inductiekookplaat, of naar een zonneboiler en warmtepomp. Je kunt je woning beter isoleren, vaak met subsidie, om je gasverbruik terug te dringen.

DUURZAAMHEID ALS NORM
Zonnepanelen leveren nu al een flinke bijdrage aan de beoogde vergroening van bouwen en wonen. Gerard Hospers besluit: “Duurzaamheid moet gemeengoed worden, en we zijn nu goed op weg in Nederland. De beleving verschilt nogal eens, merken we bij Greenworks, maar er is geen twijfel over de ontwikkelingen op de lange termijn. Als consument en opdrachtgever heb je feitelijk de touwtjes in handen en kun je in belangrijke mate bijdragen aan een groene toekomst. Bij Raab Karcher vind je de ideeën en producten, en medewerkers die graag adviseren vanuit praktische kennis en ervaring. Kom eens in een bouwshop kijken en laat je inspireren door het nieuwe bouwen en verbouwen!”

 GROENE TOEKOMST ALGEMEEN

Project Milestone 3D geprinte woningen

Gemeente Eindhoven, TU Eindhoven en de bedrijven Van Wijnen, Vesteda, Saint Gobain-Weber Beamix en Witteveen+Bos gaan het eerste bewoonbare huis realiseren dat rechtstreeks uit de printer komt rollen. De woning wordt de eerste van vijf woningen van 3D-geprint beton, die de komende jaren neergezet worden in de Eindhovense nieuwbouwwijk Meerhoven. De huizen van het project, met de naam Project Milestone, worden na elkaar gerealiseerd, terwijl onderzoek naar de techniek in ontwikkeling blijft.

at betekent ook meer Project Milestone kan met recht om vele redenen als mijlpaal worden gezien. Niet alleen vanuit het oogpunt van de technologie en de bouwers, maar ook vanuit het ontwerp, de gemeente, de toekomstige bewoner en de verhuurder. Als de eerste bewoner begin 2019 de sleutel krijgt, staat er een thuis dat aan alle comfortwensen tegemoet komt. Duurzaam gemaakt en energiezuinig, maar ook een behaaglijk, licht en stil huis. In een fantastische natuurlijke bosrijke omgeving.

DISRUPTIEF
Uiteindelijk zal het project vijf huizen tellen, waarbij zowel de technologie van het printen als het ontwerp van de woning steeds complexer zal worden. Wordt de gelijkvloerse eerste woning nog off-site geprint, de twee verdiepingen tellende vijfde woning zal geheel on-site worden vervaardigd. De ontwikkeling van de 3D-beton printtechniek zal dan ook prachtig waarneembaar zijn. Voor de samenwerkende partners is Milestone echter nadrukkelijk geen experiment. Zij zien de ontwikkeling als een omvangrijke innovatie die disruptief kan zijn voor de (woning)bouwsector. Beton is immers het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld.

Het ontwerp van Houben / Van Mierlo architecten staat niet alleen als een huis, het futuristisch design is er eveneens in geslaagd om tijdloos te zijn. Het ontwerp vloeit voort uit de typische mogelijkheden van de nieuwe techniek. De 3D-printtechniek geeft namelijk vormvrijheid, waar traditioneel beton heel rigide is qua vorm. Die vormvrijheid is hier gebruikt om een ontwerp te maken waarmee de woningen natuurlijk opgaan in hun bosrijke omgeving, als zwerfkeien. Alsof de vijf gebouwen zijn achtergelaten en altijd al hebben gestaan in deze bosrijke oase.

BOSRIJK
De woningen komen te staan in Bosrijk, in de wijk Meerhoven. Bosrijk wordt ontwikkeld als ‘beeldentuin’, met hoogwaardige, ambitieuze architectuurprojecten geplaatst als sculpturen in een continu landschap. Deze beeldentuin is natuurlijk niet louter om naar te kijken, maar ook om actief van te genieten. De ultieme Bosrijkenaar zit dan ook niet achter de geraniums in zijn woning, maar is een ‘urban cowboy’ of ‘stadsnomade’ die zijn huis kiest als uitvalsbasis voor een dynamisch leven vol werk, recreatie en natuurbeleving in een bijzonder landschappelijke omgeving.

De huizen worden na elkaar gerealiseerd, terwijl onderzoek naar de techniek in ontwikkeling blijft. Dat betekent dat elke nieuwe woning kan profiteren van voortschrijdende inzichten en kennis. Zo zal de eerste vrijstaande woning een gelijkvloerse woning worden die off-site wordt geprint. De volgende woning moet twee woonlagen krijgen en on-site worden gerealiseerd. Voor de samenwerkende partners is Milestone echter nadrukkelijk geen experiment. Zij zien de ontwikkeling als een omvangrijke innovatie die disruptief kan zijn voor de (woning)bouwsector. Beton is immers het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld

BIJZONDERE VORMEN
Bij de ontwikkeling van Milestone hebben de partners hoge ambities qua ruimtelijke en architectonische kwaliteit én qua duurzaamheid, zoals aardgasloos bouwen. Het bijzondere ontwerp van Houben/Van Mierlo architecten – geïnspireerd op zwerfkeien in een groen landschap – is een direct resultaat van de mogelijkheden die 3D-betonprinten biedt. Deze techniek geeft namelijk de vrijheid om ronde en andere ongebruikelijke bouwvormen te maken waar traditioneel beton rigide is. mogelijkheden om maatwerk voor bewoners te kunnen leveren.

De vijf Eindhovense woningen zullen daadwerkelijk in gebruik genomen worden, en dat is een wereldprimeur. Dat betekent onder meer dat de woningen moeten voldoen aan de geldende bouwvoorschriften en aan de eisen die bewoners van nu stellen aan zaken als indeling, comfort, betaalbaarheid en kwaliteit. In 2019 zal de eerste betaalbare 3D-geprinte huurwoning bewoonbaar zijn.

TROEVEN IN HANDEN
Beton is al decennia het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld. Iedereen is ermee bekend, weet hoe het eruit ziet, waar het voor gebruikt wordt en hoe het verwerkt wordt. In dit bekende beeld komt nu verandering. Sinds 2015 wordt geëxperimenteerd met het 3D-printen van beton. Dat lijkt op het eerste oog verrassend, want de finesse die komt kijken bij printen past niet bij het plompe karakter van beton. Toch heeft 3D-geprint beton allerlei troeven waardoor het een grote toekomst kan hebben.

DAAR WAAR NODIG
Een van die troeven is dat de betonprinter de mogelijkheid heeft om alleen daar beton te leggen waar het constructief nodig is. Traditioneel gestort beton is massief, en bevat veel meer beton dan constructief nodig is. Daardoor wordt meer beton gebruikt, wat slecht is voor de CO2-uitstoot, want bij de productie van cement komt erg veel van dit broeikasgas vrij.

 


NIEUWE VORMEN

Het 3D-printen van een ingewikkelde vorm in beton is voor de printer niet ingewikkelder of duurder dan een rechte vorm. Dit biedt kansen voor vormgeving, efficiency en duurzaamheid. Met 3D-betonprinten worden zeer fijne betonstructuren mogelijk. Bij het traditioneel storten van beton bepaalt de bekisting de uiteindelijke vorm van beton. Met betonprinten kunnen bouwers straks betonnen details zo klein als een erwt maken, en ronde, holle of bolle vormen. Hierdoor worden betonnen gebouwen en constructies met hele nieuwe vormen mogelijk.

INTEGRATIE
Een nieuwe mogelijkheid is het printen van verschillende soorten, kwaliteiten en kleuren beton, en dat allemaal in één integraal product. Daarmee kan bijvoorbeeld een complete wand geprint worden, met alle benodigde functionaliteiten. Zo’n wand kan met vezels of ijzerdraad versterkt worden of voorzien worden van een actieve isolerende laag beton voor de warmte. Ook is het mogelijk om aan de buitenkant vuilafstotend beton te printen zodat de gevel schoon blijft. Of aan de binnenkant een laag aanbrengen die zorgt voor een prettige akoestiek. Daarnaast kunnen de benodigde sparingen en interne afvoerleidingen van waterdicht beton direct aangebracht worden. Hierdoor verloopt het bouwproces veel efficiënter en sneller.

Nog een troef is de mogelijkheid om individuele klantwensen te verwerken. Een afwijkende uitvoering brengt immers weinig kosten met zich mee.
Het 3D-printen van beton creëert ook de mogelijkheid om slimme componenten direct op de juiste plaats in de constructie in te brengen. Denk aan draadloze sensoren voor temperatuur, verlichting of beveiliging. Die kunnen direct tijdens het printproces geïncorporeerd worden, in plaats van achteraf. Dat bespaart tijd en geld.

Ook voor de vakman heeft betonprinten voordelen. Traditioneel verwerken van beton is zwaar en belastend werk. Het trillen van gestort beton en het vlechten van stalen wapeningsnetten is zwaar. Deze activiteiten zijn voor 3D-geprint beton niet nodig.

INNOVATIE VANAF DE START
Weber Beamix is sinds 1965 een toonaangevend producent en leverancier aan de woning- en utiliteitsbouw, de industrie en de civiele bouw. Ook toen was er al sprake van innovatie, want tijdens de bouw van het futuristische Evoluon in Eindhoven kwam de betonmortelfabriek Beatrix met een revolutionaire oplossing: droge mortel zorgde voor hogere en constante kwaliteit, snellere en efficiëntere verwerking en bovendien minder afval op de bouw.

Niet veel later kwamen onder de merknaam Beamix de eerste drie premix-mortels in zakken op de markt: geel-groen voor zandcement, geel-rood voor betonmortel en geel-blauw voor metselmortel. Deze kleurencombinaties zijn later – net als premix – de norm geworden. Weber Beamix vernieuwt voortdurend en is misschien wel het meest gekopieerde bedrijf in de branche. Veel mortelsoorten die nu gemeengoed zijn, werden in eerste instantie door Weber Beamix gelanceerd.
Sprekende voorbeelden zijn doorstrijkmortel, het sneldrogende Cebarpoeder als reparatiemortel en, na ruim 20 jaar ontwikkeling, de Vloeibare ZandCement (VZC). Ook met de mortels voor betonprinten heeft het bedrijf veel ervaring. Al in 2005 bouwde Weber Beamix met een 3D-printer een stabiele 2,5 meter hoge muur van mortel. De samenstelling van deze speciale mortels is een goed bewaard geheim. Weber Beamix maakt sinds 2008 deel uit van de Saint-Gobain groep.


THEMA GEVEL & DAK

Cape Cod

THEMA GEVEL & DAK

GEVEL EN DAK BESCHERMEN JE HUIS TEGEN DE ELEMENTEN

BIJ NIEUWBOUW EN RENOVATIE GAAT DE AANDACHT VROEG OF LAAT NAAR GEVELBEKLEDING EN DAKBEDEKKING. KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID STAAN VOOROP, EN DE KEUZE VALT VAAK OP TRADITIONELE MATERIALEN. DIE VOLDOEN IMMERS PRIMA EN VOOR WIE TOCH VERDER WIL KIJKEN DAN NAAR GEVEL EN DAK VAN DE BUREN, ZIJN ER NIEUWE MATERIALEN EN OPLOSSINGEN DIE ZICH OOK RUIMSCHOOTS HEBBEN BEWEZEN.

e gevels en het dak bepalen niet alleen het aanzicht en de uitstraling van je huis. Samen met de vloeren op de begane grond vormen ze ook de gebouwschil die alles in huis, tot en met je isolatiemateriaal, beschermd tegen de elementen.

HOUTEN GEVELBEKLEDING
De natuurlijke schoonheid en charme van echt hout is voor veel mensen onweerstaanbaar. Een houten gevel is warm, landelijk en een lust voor het oog, maar kan in ons klimaat ook een grote onderhoudspost zijn. Cape Cod is gemaakt van lodgepole Pine, ook wel bekend als Noord-Amerikaans grenen. Alle uitvoeringen zijn afgewerkt met een hoogwaardige acrylaatlak in een kleur naar wens. Na de montage is de kwaliteit van je houten gevelbekleding 15 jaar gegarandeerd. Cape Cod blijft in de praktijk ook daarna nog onderhoudsarm en kleurvast. Het merk van Plastica heeft in Nederland al een rijke historie opgebouwd. Niet verwonderlijk, want met Cape Cod heb je echt hout en veel minder schilderwerk.

GROENE GEVELS EN DAKEN

ij nieuwbouwprojecten zijn de materiaalkeuzes soms al gemaakt; in andere gevallen krijg je de kans om creatief te zijn en zelf te kiezen. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om zelf bij te dragen aan de vergroening van de stedelijke omgeving? De groene gevel is in opmars, en het verduurzamen van daken is al langere tijd gaande.

Het groene dak heeft meerdere voordelen. Sedumdaken zie je steeds vaker, maar voor een echte daktuin heb je meer water nodig. Hoe groter het waterbergend vermogen, hoe minder overlast bij extreme regenval, en hoe rijker de begroeiing. Het water zorgt ook voor verkoeling in warme zomers. Dat maakt van je daktuin een fijne plek om te vertoeven, en de extra koelte vergroot ook nog het rendement van je zonnepanelen.

DUURZAAMHEID VOOROP
Een sedumdak heeft een dunne substraatlaag en draagt weinig bij aan biodiversiteit, maar is wel onderhoudsvriendelijk. Intensieve groene daken zijn beplant met allerlei grassen, kruiden en bloemen, en soms met vaste planten, kleine struiken of zelfs bomen. De kosten van dit type dak zijn hoger dan van een sedumdak en er is meer onderhoud nodig, maar het resultaat is spectaculair. laat je goed informeren als je een groen dak overweegt.

Stedenbouwers en architecten, maar ook opdrachtgevers en aannemers, hechten aan vertrouwde oplossingen. Toch is er steeds meer ruimte voor innovatie en een andere benadering die duurzaamheid voorop stelt. Wie bouwt, denkt immers per definitie aan de toekomst. Gelukkig durven steeds meer mensen groter en groener te denken. Het werd tijd. Als we echt kijken naar wat we zelf kunnen bijdragen, blijkt er vaak veel meer mogelijk dan gedacht.

 

Massief NT
Keralit
Keralit

THERMISCHE VERDUURZAAMD
Elements Vulcan is de crème de la crème onder de houten gevelbekleding. Deze grenen (Radiata Pine) planken zijn verduurzaamd door thermische modificatie. Ze hebben een fijn gezaagd en geolied oppervlak met een fraaie nerftekening. Elements Vulcan vergrijst door de blootstelling aan weer en wind, maar heeft de uitstraling van edelhout, en ook de levensduur. Door de bewerking is de stabiliteit van het hout beter en komt oppervlakteschade minder vaak voor. Het hout is volledig recyclebaar en je krijgt 15 jaar garantie tegen houtrot, schimmels en schade door insecten. Creëer een strakke gevel of combineer verschillende profielen voor een bijzonder effect.

BLIJVEND MOOI KUNSTSTOF
Plastica brengt met Massief NT ook een hoogwaardige kunststof gevelbekleding die jaar in jaar uit mooi blijft. De collectie telt 118 UV-bestendige kleuren in uni-, hout-, steen-, afro- of fantasiedecor. Het dubbelzijdig decor van Massief NT betekent dat de platen kunnen worden omgedraaid. Dat is handig bij onverhoopte beschadigingen, en kostenbesparend bij het plaatsen van bijvoorbeeld een dakkapel. De acrylaat toplaag geeft vuil weinig kans en heeft een hoge krasvastheid. Echt duurzaam kun je kunststof gevelbekleding weliswaar niet noemen, maar toch: Massief NT is blijvend mooi en heeft een lange levensduur.

NOOIT MEER SCHILDEREN
Woningen met houten gevelpanelen en dakranden vragen veel onderhoud. Ze zijn gevoelig voor weersinvloeden en daarom moet je regelmatig schuren, lakken en schilderen. Dat kost veel tijd en geld, zodat kwalitatief hoogwaardige kunststof profielen en panelen een heel aantrekkelijk alternatief zijn geworden. Keralit biedt onderhoudsarme kunststof gevelpanelen en dakrandsystemen met een mooie natuurlijke uitstraling. Ze zijn gemaakt van een weersbestendige kunststof, zodat schilderen nooit meer hoeft. De panelen zijn voorzien van een speciale UV-licht bestendige folie, die naar wens van een houtnerfstructuur wordt voorzien. Zo krijgen ze een natuurlijke uitstraling en behouden ze gegarandeerd 10 jaar lang hun kleur.

Elements Vulcan

VERRASSEND VEZELCEMENT

en ander soort gevelbekleding met grote voordelen is vezelcement. Het is vormvast, brandveilig en onderhoudsvriendelijk. Het rot niet en weert bacteriën, schimmels en algengroei. Het dunne en relatief lichte materiaal is eenvoudig te plaatsen, dus geschikt voor renovatieprojecten, en ook nog eens budgetvriendelijk en goed recyclebaar. Sneeuw, vorst, (stort)regen, hitte en vochtigheid hebben geen enkele invloed op de kwaliteit. Vezelcement kan onbeperkt vocht opnemen en loslaten, zonder dat de levensduur afneemt.

KANTPLANK TEGENKOUDEBRUG
De Inncempro Kantplank maakt optimaal gebruik van de materiaaleigenschappen van vezelcement. Kantplanken worden toegepast waar een koudebrug kan ontstaan. Een koudebrug is een directe, nietisolerende verbinding tussen twee constructieelementen waarlangs warmte verloren gaat. Dit kan vochtproblemen veroorzaken. Het samengestelde product bestaat uit een onbehandelde (hout)vezelcement-dekplaat, volvlaks verlijmd met XPS of Eco EPS isolatie. De kopse kanten zijn standaard voorzien van een liplasverbinding. De Inncempro Kantplank DG heeft een in de massa gekleurde plaat en is leverbaar in acht kleuren.

 

ZWITSERSE PAREL
Vezelcement is bijzonder geschikt voor alle externe oppervlakken en vochtige ruimtes binnenshuis. Kunstleien als dakbedekking worden ook uit vezelcement gemaakt. Wie nu vooral denkt aan saaie gevels en daken in cementgrijs, heeft nog niet gezien wat nieuwe productietechnieken met dit materiaal kunnen doen. Inncempro levert met Swisspearl bijzonder fraaie gevelelementen uit vezelcement. Het Zwitserse bedrijf is de enige fabrikant die door en door gekleurde vezelcementplaten in zoveel kleuren kan leveren. Met topkwaliteit en geveltechnische hoogstandjes heeft Swisspearl wereldwijd al vele harten in de bouwwereld veroverd.

GEVELBEKLEDINGSSYSTEEM
De gevelplaten van Swisspearl combineren kwaliteit en verscheidenheid aan kleuren met grote ontwerpvrijheid. Deze producten openen de weg naar een nieuwe esthetiek, terwijl ze extreem lang functioneel betrouwbaar blijven. De panelen worden geïnstalleerd volgens een speciaal ontwikkeld en inmiddels beproefd gevelbekledingssysteem. Permanente ventilatie aan de achterzijde zorgt voor duurzame bescherming van de hele gebouwstructuur. Natuurlijk zijn ook de vezelcementplaten van Swisspearl zo goed als onderhoudsvrij.

Swisspearl (foto: Kinan Mansour)
Swisspearl (foto: Amit Geron)
Swisspearl (foto: Frank Ooms)

ZONNEPANELEN ALS DAKBEDEKKING

n ons land is de klassieke dakbedekking natuurlijk de oer-Hollandse dakpan. De Nieuwe Hollander is al jaren een populaire dakpan van Monier. Die fabrikant laat nu zien hoe oog voor detail kan leiden tot waardevolle innovatie. De keramische dakpan De Nieuwe Hollander-V is kostenefficiënt, biedt meer ontwerpvrijheid, is makkelijker te leggen en nog beter bestand tegen weersinvloeden. De nieuwe dakpan is direct uitwisselbaar met betondakpannen als Sneldek en Neroma. De Nieuwe Hollander-V heeft een klassieke uitstraling en is verkrijgbaar in unieke texturen en kleuren.

ZONNEPANELEN
De zonne-energiesystemen Monier VI90 en Monier InDaX komen in de plaats van dakpannen. Dat levert niet alleen energie op, maar ook een heel strak en harmonisch dakbeeld. Deze nieuwe fotovoltaïsche (pv) systemen verenigen duurzaamheid met design. Ze vormen één geheel met de rest van het dak en passen zowel in nieuwe als bestaande dakbedekking. Natuurlijk voldoen ze aan de hoogste eisen voor brandveiligheid, regenbestendigheid, stormvaste bevestiging en ventilatie.

Nu energiezuinigheid in het Bouwbesluit is verankerd, zijn pv-systemen bij nieuwbouw vrijwel onvermijdelijk om aan de nieuwe EPC-norm te voldoen. Er is dan ook grote belangstelling voor de dakpan als zonnecel, vooral onder particuliere opdrachtgevers en architecten, want waarom zou je nog kiezen voor een ‘op-dak systeem’ als je zonnecellen onzichtbaar tussen de andere dakpannen kunnen liggen? Beide systemen van Monier zijn geschikt voor nieuwbouw en renovatie. Ze stellen geen extra eisen aan de dakconstructie en zijn eenvoudig te monteren. Monier VI90 wordt als ‘gewone’ schubvormige dakbedekking verwerkt, en is leverbaar voor de Monier dakpanmodellen Signy-Finnez, Stonewold en Tuile Plat. Monier InDaX is ontworpen voor integratie van hoogwaardige kristallijne PV-modules in daken met vrijwel alle gangbare dakpannen.

DANKSYSTEEMGARANTIE
Monier is specialist in hellende daken. Het bedrijf ontwerpt en produceert al sinds de 18de eeuw dakpannen en geeft 30 jaar garantie op alle modellen. Het dak beschermt je hele huis en moet jaren meegaan zonder enig probleem, dus Monier gaat nog een stap verder en garandeert het hele dak inclusief de prestaties met 15 jaar Daksysteemgarantie. Zo ben je zeker van de weerbestendigheid van de dakbedekking van Monier en de kwaliteit van alle daksysteemcomponenten en de totale constructie. Daksysteemgarantie Plus is een garantie die de deelnemers van de Stichting Dakmeester afgeven in samenwerking met Monier. Deze garanties zijn uniek in de branche.

Monier

 Download pdf thema Gevel & Dak


THEMA VLOER & WAND

THEMA VLOER & WAND

OPVALLEND STRAK OF LIEVER PERSOONLIJKE ACCENTEN

MATERIAAL, KLEUR EN TEXTUUR: JE VLOEREN EN WANDEN HEBBEN GROTE IMPACT OP DE TOTAALINDRUK EN DE SFEER IN HUIS. HET ZIJN IMMERS GROTE OPPERVLAKKEN. MOGEN DIE BEST OPVALLEN, OF MOETEN ZE VOORAL BIJDRAGEN AAN RUST EN RUIMTE? EN IN HOEVERRE WORDEN JE KEUZES BEPAALD DOOR HET GEWENSTE COMFORT?

e vloeren en wanden dragen veel bij aan het gevoel dat verschillende ruimtes in je huis oproepen. Stel je voor dat je houten vloer wordt vervangen door een vloer met tegels, laminaat, kurk, linoleum of beton. De beleving zou meteen totaal anders zijn, en niet alleen wanneer je op blote voeten loopt. Daarom is het goed om eens extra te letten op wat de juiste vloeren aan je huis kunnen toevoegen.

Hetzelfde geldt in feite voor je muren. Of het nu om nieuwbouw of renovatie gaat, veel mensen zien in het eindresultaat het liefst strak afgewerkte, gladde wanden, want dat is goeddeels sfeerbepalend. En ook valt het van een afstand nauwelijks op, een muur met meer structuur of decoratieve elementen geeft een heel ander effect en wordt daarom de laatste jaren weer vaker toegepast.

AFWERKING RANDEN EN KIEREN
De afwerking van randen en kieren tussen verschillende materialen wil je niet alleen zo onopvallend mogelijk houden, je wilt er voorlopig ook geen omkijken meer naar hebben. Den Braven Sealants staat bekend als fabrikant van kwaliteitskitten. Met Zwaluw Silicone-NM loop je geen risico op randzonevervuiling en vlekvorming. Deze neutrale siliconenkit voor het afdichten van natuursteen, sanitair en beglazing kan ook buiten worden gebruikt voor gevelvoegen, en is schimmelen waterbestendig.

Brander

SPUIT- EN SIERPLEISTERS
Brander maakt professionele spuit- en sierpleisters voor het duurzaam verfraaien van wanden en plafonds. Brander VBK Pleister KV is een airless verspuitbare, witte reparatie- en egalisatiepleister die grote wandvlakken uitermate glad en hard maakt. Met één laag is de wand al behangklaar, na twee lagen verfklaar. De pleister poedert niet en is toe te passen op de meest voorkomende minerale ondergronden. Naschuren en voorstrijken is meestal niet eens nodig. De grondstoffen hebben een lage milieu-impact en het resultaat blijft lang mooi.

STUCCO BETON
Met Brander Stucco Beton geef je muren een subtiele hedendaagse uitstraling. Dankzij de soepele verwerking en snelle droogtijd is het mogelijk twee lagen in korte tijd na elkaar aan te brengen. Deze decoratieve pleister met een natuurlijke en robuuste uitstraling was vanaf de introductie populair, en het aantal kleuren is sindsdien flink uitgebreid. Het ruwe wandeffect krijgt een zuivere dimensie met wittinten. Dankzij de nieuwe kleurenvariëteit, met zowel zachte en vergrijsde tinten als intensere kleuren, is harmonie in elk interieur te bereiken.

FLEXIBELE SIERLIJSTEN
Wie je ook bent en waar je ook woont, je huis is een statement waarmee je jouw persoonlijkheid onderstreept. Magistraal modern of karaktervol klassiek: met de Orac collectie originele plinten, kroon- en wandlijsten, eventueel aangevuld met indirecte verlichting, tover jij je huis om tot een droomplek die barst van het karakter. Een unieke plek die zegt wie jij bent en hoe je in het leven staat. De profielen bieden oneindig veel mogelijkheden. Ze kunnen als wand- of kroonlijst, deuromlijsting of plint worden gebruikt.

SCHERPE DETAILS
Zulke sierelementen waren ooit het exclusieve domein van de beste stucadoors, maar Orac Decor levert ze nu kant en klaar in hoogwaardige kunststoffen met een densiteit die scherpe details mogelijk maakt. Kleine oneffenheden tussen muur en plafond verberg je slim met kroonlijsten. Veel lijsten en plinten zijn verkrijgbaar in een flexibele variant om ook gebogen wanden en plafonds elegant af te werken. Alle Orac Decor producten zijn eenvoudig te plaatsen, water- en stootbestendig, en natuurlijk overschilderbaar.

Orac

WANDSYSTEEM HABITO
De gipsplaat is niet meer weg te denken uit de bouwwereld. Ook dit ogenschijnlijk simpele product wordt nog voortdurend verbeterd. Habito is het innovatieve nieuwe wandsysteem van Saint-Gobain Gyproc. Het werd ontwikkeld naar de wensen en eisen van ontwerpers, bouwers en bewoners, en combineert alle voordelen van bestaande wandsystemen.
Het Habito wandsysteem biedt veel comfort door zijn unieke eigenschappen. Het systeem is extreem stootbestendig en sterk geluidsisolerend. Het klinkt en voelt massief. De wand heeft een bijzonder hoge draagkracht. Schroeven kunnen tot 30 kg dragen en pluggen zijn niet nodig. Een schilderij, een lamp en zelfs een televisie zijn aan Habito dus heel gemakkelijk op te hangen.

VEELZIJDIG GIPS
Siniat biedt met de laDura Premium een gipskartonplaat waarvan de kern is versterkt met onder meer hout- en glasvezels. Dankzij een uitgekiende samenstelling heeft hij een grote trekweerstand, stootvastheid en vochtwerendheid. De plaat wordt veel in ziekenhuizen, scholen en kleedkamers gebruikt, en dat maakt hem zeker ook heel geschikt voor je woning. De laDura Premium is 100 procent recyclebaar en levert goede prestaties op het gebied van vocht, impact, brand én geluid. Deze premium gipsplaat zorgt voor draagkracht in de wand. Dat kan zwaar tellen, bijvoorbeeld in badkamers ter hoogte van de wastafel. De plaat is ook ideaal als stabiele ondergrond voor tegelwerk, en voor wanden die aan akoestische eisen moeten voldoen.

VOORKOM GELUIDSOVERLAST
Geluidsoverlast is steeds vaker een bron van ergernis. Hinderlijk geluid komt door vloer, muur of plafond en kan als luchtgeluid of contactgeluid hoorbaar zijn. Contactgeluiden, zoals van hoge hakken op een tegelvloer, kan je het beste bij de bron aanpakken. Als dat niet lukt, kun je nog verrassend veel doen om overlast te voorkomen. Dat is wel zo prettig voor orac iedereen in de buurt.

WONINGSCHEIDENDE WAND
De woningscheidende wand IW 148 van Faay biedt een geluidsisolatie van 56 dB en wordt ook gebruikt in scholen, hotels en geluidsstudio’s. De 15 cm dikke wand bestaat uit twee panelen met elk een massieve kern van vlasscheven. De spouw tussen de panelen wordt gevuld met minerale wol. De vlaskernen geven uitstekende geluidsisolatie en brandwerendheid.

GIPS ISOLEERT GOED
Materialen met een hoog soortelijk gewicht isoleren goed. Fermacell Gipsvezelplaten hebben een opvallend goede geluidsweerstand. De platen worden gebruikt in wanden, ook woningscheidende wanden, en zelfs in vloeren. Met een enkele wandconstructie van 10 cm dik realiseer je al een geluidsisolatie van 52dB. Met dubbele beplating is wel 70 dB haalbaar.

GIPSVEZELPLATEN ALS VLOER
De densiteit van het gips in Fermacell vloerelementen isoleert geluid én warmte. De platen zijn simpel verwerkbaar, zodat je snel een vloer kunt isoleren. Fermacell en Uniwarm maakten onlangs een monumentale Rotterdamse stadsvilla energieneutraal met een klimaatsysteem waarbij 18 cm dikke gipsvezelplaten met ingebouwde leidingen fungeren als vloerverwarming en afbouwplaat ineen.

HEERLIJKE WARMTE VAN DE VLOER
De Romeinen wisten het al: vloerverwarming is onverslaanbaar. De behaaglijke warmte die een verwarmde vloer uitstraalt geeft je het ultieme thuisgevoel, ook op de koudste dagen van het jaar. Bij veel verbouwingen staat vloerverwarming dan ook hoog op de verlanglijst. De meeste systemen gebruiken water op lage temperaturen en gelijkmatige verwarming. Ze zijn relatief energiezuinig, maar vragen wel om goede isolatie.

ELECTRISCHE VLOERVERWARMING
IndorTec THERM-E is een elektrisch vloerverwarmingssysteem van Gutjahr dat bijzonder snel en eenvoudig kan worden gelegd. De speciale vorm van de mat zorgt voor minder holle ruimten en een hoge energie-efficiëntie. Door de open structuur is de mat met ‘één spaanslag’ uitgevlakt. De vloer warmt bij inschakeling snel op, omdat de verwarmingskabels over de hele lengte door lijm worden omhuld. IndorTec THERM-E is ideaal voor badkamers, want het is een 3-in-1 product: isolatie van de ondergrond, afdichting voor natte ruimten, en vloerverwarming.

Fermacell
Faay
Eurocol

SNEL EEN WARME VLOER OF WAND
Wil je snel een aangename warmte van bepaalde vloer- en wandoppervlakken? Dat kan met de elektrische verwarming Schlüter-DITRA-HEAT-E. Met dit systeem kun je de voordelen van keramische tegels en natuursteen als media voor warmtegeleiding en warmteopslag optimaal benutten. Dit comfort is voordeliger dan vaak wordt gedacht, doordat de kabels in de ontkoppelingsmat vlak onder de tegels liggen. De warmte komt snel en efficiënt aan de oppervlakte. De ontkoppelingsmat DITRAHEAT-DUO vermindert contactgeluid naar aangrenzende ruimtes met tot wel 13 dB.

HEAT CONTROL APP
Schlüter-DITRA-HEAT-E zorgt snel voor voelbare warmte. Dankzij de lage opbouw kan de temperatuur binnen 15 minuten met 4°C worden verhoogd. De bediening van de thermostaat kan gebeuren met een gewone aan/uit-knop, maar ook via een touchscreen of een smartphone of tablet. Met Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI kun je vloeren en wanden tijdgestuurd verwarmen. De bijbehorende app Schlüter-HEAT-CONTROl is gratis beschikbaar. Via de app kun je bijvoorbeeld instellen dat je vloer of muur straks bij thuiskomst de gewenste temperatuur heeft.

EGALISATIE EN BETONLOOK INEEN
Een vloer met een industriële uitstraling wordt door veel mensen gewaardeerd. Voor afwerking met de gewilde betonlook moet de ondervloer meestal eerst nauwkeurig worden geëgaliseerd. Met FloorColouring van Eurocol kun je die egalisatielaag meteen al voorzien van een fraaie kleur en karakteristieke glans.

Egalisatie en een strakke betonlook in dezelfde bewerking; dat zijn twee vliegen in één klap. Drie moderne industriële kleuren – White, Soft Black en Brown – kun je in intensiteit aanpassen met het FloorColouring-pigmentatiepoeder. Zo creëer je een moderne vloer met een decoratieve, industriële uitstraling, waarvan er geen twee hetzelfde zijn.

Schlüter

 Download pdf thema Vloer & Wand

Leveranciers Vloer & Wand


THEMA DEUREN

THEMA DEUREN

STIJL EN SFEER IN HUIS MET GOED GEKOZEN DEUREN

JE STAAT ER MISSCHIEN ZELDEN BIJ STIL, MAAR DEUREN DRAGEN VOOR EEN FLINK DEEL BIJ AAN DE LOOK & FEEL VAN JE HUIS. DE KEUZES DIE JE MAAKT HEBBEN GROTE INVLOED OP DE STIJL EN UITSTRALING DIE JE WILT BEREIKEN. BIJ RAAB KARCHER KUN JE DANKZIJ DE UITGEBREIDE COLLECTIE DEUREN DE GROTE DIVERSITEIT VERKENNEN, EN ZELF ZIEN EN VOELEN WAT VOOR JOU PRECIES HET VERSCHIL MAAKT.

Austria
Austria

wart is duidelijk in opkomst, niet alleen als hoofdkleur in de keuken. We zien bijvoorbeeld veel meer zwarte kozijnen, zowel buiten als binnen, en ook deuren zijn steeds vaker zwart. Die trend begon enkele jaren terug met de snel groeiende populariteit van zwarte stalen deuren. Dankzij de krachten die staal kan opvangen zijn grote glaspartijen mogelijk, en kunnen stijlen en dorpels heel rank blijven. Stalen deuren geven een fraai effect, maar de prijs vormt voor veel mensen een hoge drempel. Nu is die industriële steel look ook wel te realiseren in hout, en dat is precies wat de houtspecialisten van Koninklijke Dekker hebben gedaan. Onder de merknaam Austria Deuren wordt een heel betaalbaar assortiment zwarte industriële deuren gemaakt van hout, HDF en natuurlijk veel glas.

DE STRAKKE LIJN IN ZWART
De Nero legno is de zwarte lijn van Austria Deuren die werd uitgebreid met twee nieuwe modellen, Genova en Imola. Vanzelfsprekend zijn ook de deurkrukken, rozetten en magneet-smalsloten in zwart beschikbaar. De nieuwe verdekte scharnieren zijn bij een gesloten deur onzichtbaar en dragen zo bij aan de strakke lijnen. Je kunt je huis echt opwaarderen met de vervanging van stalen deurkozijnen door houten kozijnen. Austria Deuren biedt handige prefab oplossingen waarbij kozijn en deur als één geheel gemonteerd worden geleverd. Dat scheelt veel tijd in verbouwprojecten en levert gegarandeerd een goed resultaat op. Ook een compleet renovatiekozijn is er nu in de Nero legno.

BLACK ON WHITE
Svedex haakt in op de industriële en kleurtrend met Black on White en noviteiten die in elke moderne woonstijl tot hun recht komen. Met de Front-serie kun je nu een bijzonder effect bereiken door te kiezen voor zwarte glaslatten op een witte deur. Svedex is de uitvinder van de lijndeur, die van vlakke opdekdeuren iets veel leukers weet te maken. Je hebt de keuze uit verrassend veel designs en varianten. Binnen het thema Black on White biedt Svedex ook drie nieuwe eigentijdse zwarte garnituren: met live, lounge of Voque is een stijlvolle entree verzekerd.

STIJLVOLLE FUNCTIONALITEIT
Van klassiek tot landelijk, functioneel of industrieel, Skantrae heeft voor iedere woonstijl een passend schuifdeursysteem dat op vrijwel alle binnendeuren is toe te passen. De rail en het ophangsysteem kunnen in matzwart of in RVS worden geleverd. Het fraaie minimalistische design van de Skantrae SlimSeries komt goed tot zijn recht als schuifdeur. De SlimSeries Ultra met stijlen van maar 30 mm breed is ook toe te passen als taatsdeur, een kozijnloze binnendeur die om een verticale as draait.

Svedex

INDUSTRIELE TREND
Weekamp sluit aan op de industriële trend met minimalistische stijlen en strakke vormgeving. Deuren met de uitstraling van staal, maar gemaakt van hout, ook fraai toe te passen als dubbele deuren. Alle binnendeuren zijn uitgevoerd met de gelamineerde S-Core® kern, vochtbestendige mdf-toplaag en extra stabiele en vormvaste panelen. De deuren zijn FSCen KOMO-gecertificeerd en je krijgt twaalf jaar garantie.

SCHUIFDEUREN IN ZWANG
Schuifdeuren winnen snel aan populariteit omdat ze ruimte in je huis creëren. Ze passen goed in de klassieke stijl. Denk bijvoorbeeld aan de scheiding tussen woon- en eetkamer, al dan niet met glas-inlood. De traditionele variant verdwijnt bijna onzichtbaar in de wand, maar schuifdeuren kunnen ook echte blikvangers zijn en een landelijk rustiek accent geven, vooral als het mechanisme helemaal zichtbaar is.

Van klassiek tot landelijk, functioneel of industrieel, Skantrae heeft voor iedere woonstijl een passend schuifdeursysteem dat op vrijwel alle binnendeuren is toe te passen. De rail en het ophangsysteem kunnen in matzwart of in RVS worden geleverd. Het fraaie minimalistische design van de Skantrae SlimSeries komt goed zijn recht als schuifdeur. De SlimSeries Ultra met stijlen van maar 30 mm breed is ook toe te passen als taatsdeur, een kozijnloze binnendeur die om een verticale as draait.

GLAS IN JE BINNENDEUREN
Deuren met glas maken de binnenruimtes in je huis visueel groter, en bij elk glasdeurmodel is ook de dichte variant verkrijgbaar. De keuze voor glas of dicht is meestal de keuze voor licht of privacy. In slaapkamers, badkamers en toiletten zal de voorkeur meestal uitgaan naar dichte deuren, maar deuren met glas zorgen natuurlijk wel voor meer licht in huis. Het glas-in-lood in de nieuwe deuren van Weekamp is ambachtelijk gesoldeerd, en het ruitmotief charmeert met een subtiele facetrand. Perfect in schuifdeuren voor kamers en suite. Bij het model met ruitvorm kun je kiezen voor blank glas of antiek glas. Zo wordt glas-in-lood toepasbaar in verschillende ruimtes en woonstijlen.

Skantrae
Weekamp
Hörnmann

SLIMME TECHNOLOGY
Je voordeur op afstand openen kan handig zijn om door te lopen met zware boodschappen. Ook met een rollator, rolstoel of kinderwagen wordt de toegang tot je woning of appartement een stuk eenvoudiger. Hörmann gebruikt het BiSecur-radiosysteem voor een comfortabele en veilige bediening van garagedeuren, hek- en deuraandrijvingen. Deursloten kun je ook bedienen met een handzender, draadloze drukknop, de BiSecur-app op je smartphone of via het sensorveld op je SmartKey. De techniek staat voor niets. De woning van de toekomst heeft allerlei technologische hulpmiddelen die het leven gemakkelijker maken. Met Hörmann-deuraandrijvingen wordt het automatisch openen en sluiten van je voordeur en binnendeuren kinderspel. De PortaMatic brengt gemak en comfort in huis. Met een minimale inspanning komen de deuren al in beweging.

Weekamp

GEZICHTSBEPALENDE VOORDEUREN
De voordeur kan worden gezien als het gezicht van je woning. De voordeurencollectie is verder uitgebreid met landelijke modellen. Stoer, stevig en authentiek, vormgegeven naar de huidige tijd.

DUURZAMER AFGELAKTE DEUREN
De laatste jaren is er in de branche meer aandacht dan ooit voor de manier waarop deuren worden afgelakt. Die lak is belangrijk, want deuren krijgen het zwaar te verduren. Nieuwe technieken zorgen ervoor dat ze beter bestand zijn tegen beschadigingen, maar bijvoorbeeld ook tegen vergeling. Onder invloed van UV-licht komt dat laatste veel voor als geen speciale verf is gekozen. Vaak is dat vroegtijdig aanleiding voor nieuw schilderwerk.

Fabrikanten die hun producten willen verduurzamen, investeren in nieuwe lakprocedé’s met opvallende resultaten. Theuma Deuren is één van de twee fabrikanten in de hele wereld die witte deuren in een speciale lakstraat volgens het EBC-procedé aflakken. Electron Beam Curing resulteert in een spiegelglad en zeer hard oppervlak met een hoogwaardige uitstraling. De unieke laktechniek betekent dat de deuren uitzonderlijk goed bestand zijn tegen krassen en stoten. Tien keer beter maar liefst, ook in matte uitvoering! Theuma is de enige die ook in grijs kan leveren.

De witte deuren van Theuma zijn daarnaast uitstekend bestand tegen vergeling. Ze nemen door de gesloten structuur duidelijk minder snel vuil aan dan deuren met de traditionele UV-uitgeharde lak. Het EBCprocedé zelf heeft bovendien maar een derde van de energie nodig en stoot veel minder CO2 uit. Met de FSC-certificering voor hout uit goed beheerde bossen en de nieuwe EBC-lak maakt Theuma daarmee uitzonderlijk duurzame deuren.


THEMA DAGLICHT

VELUX

THEMA DAGLICHT

DAGLICHT IS VAN GROOT BELANG VOOR ONS WELZIJN

voldoEndE daglicht in huiS iS EEn EErStE vErEiStE voor prEttig En gEzond wonEn. bouwErS En vErbouwErS Staan vaak voor EEn FlinkE uitdaging oM aan dE daglichtnorMEn tE voldoEn. gElukkig zijn Er vEEl crEatiEvE oploSSingEn oM MEEr daglicht in huiS tE brEngEn.

udere huizen hebben onmiskenbare charmes, maar naar onze huidige maatstaven zijn ze vaak te donker. Voor een deel is de beleving van licht en donker heel persoonlijk en een kwestie van smaak. Feit is wel dat de juiste hoeveelheid daglicht per etmaal ons bioritme reguleert en zorgt voor betere nachtrust. Ook ons eetpatroon en onze lichaamstemperatuur, stemming en prestaties worden beïnvloed door de mate waarin we worden blootgesteld aan natuurlijk licht. We hebben dus genoeg daglicht nodig om gezond te leven, en goed verlichte ruimtes hebben ook duidelijk een betere uitwerking op ons humeur en functioneren dan donkere vertrekken. Bij nieuw- en verbouw wordt NEN 2057 als norm gehanteerd om een daglichtberekening te maken. Vooral op de zolderverdieping moet er vaak veel gebeuren om aan deze norm te voldoen. Om bij dakramen het hele glasoppervlak te mogen meetellen in de daglichtberekening, moet de onderkant van het dakraam minstens 1200 mm boven de verdiepingsvloer liggen.

VELUX

VERBLIJDSRUIMTE KRIJGT GENOEG DAGLICHT
Het Bouwbesluit schrijft een minimale hoeveelheid daglichttoetreding voor. Sterker nog: een ruimte mag alleen een verblijfsruimte heten – en dus worden meegeteld bij de totale woonoppervlakte in een woning – als er voldoende daglicht binnenvalt. Het Bouwbesluit eist ook dat verblijfsruimtes minimaal 2.60 meter hoog zijn. Zolders voldoen hier niet of maar voor een klein deel aan, zodat bij verbouwingen de dakkapel bijzonder populair is.

BEDIENINGSGEMAK
Dakramen kunnen veel bijdragen aan woonbeleving, comfort en duurzaam- heid. Fakro is een specialist in ramen voor hellende en platte daken, en biedt een compleet assortiment aan dak- ramen, platdakramen, lichtkoepels en lichtstraten. In alle ontwerpen zit de handgreep aan de onderzijde van het dakraam. Hierdoor kan het raam hoger in het dak worden gemonteerd zonder dat aan bedieningsgemak wordt ingeleverd, en is maximale lichtinval gegarandeerd. 

Het uitzettuimeldakraam is voorzien van het vernieuwde preSelect2- systeem. Met een simpele schuif is het dakraam eenvoudig in de gewenste stand te zetten. Het systeem zit op een makkelijk bereikbare plaats in het kozijn verwerkt voor extra bedieningsgemak. Daarnaast gaat het dakraam in de uitzetstand open tot wel 45 graden. Door een nieuw mechanisme is het nu mogelijk om grotere glasoppervlakken toe te passen voor nog meer lichtinval. 

De Fakro dakkapel is vrijwel altijd vergunningsvrij te plaatsen, en levert een zee aan licht en extra meters op. In deze ruimtewinner passen verschillende Fakro dakramen voor maximale variatie- mogelijkheden. Alle Fakro dakramen maken ventilatie op de zolderverdieping eenvoudig en doeltreffend.

Fakro
JET BIK

HAAL BUITEN NAAR BINNEN
JET BIK biedt veel mogelijkheden om daglicht in huis te brengen. Met aandacht voor comfort en duurzaamheid staat veilig wonen centraal, of je nu kiest voor een lichtkoepel, een dakterrasentree die ook als lichtkoepel fungeert, een lichtstraat of daglichtbuizen. JET Glasslight bijvoorbeeld is een vlakke lichtkoepel van glas. Door het ononderbroken glasoppervlak heb je een panoramisch uitzicht. JET Glasslight behoort met 3-laags glas tot de best isolerende daglichtoplossingen. Als je bedenkt dat ongeveer 15 procent van het totale elektriciteitsverbruik in een huishouden wordt besteed aan verlichting, weet je dat je met meer daglichttoetreding kunt rekenen op een behoorlijke energiebesparing.

LICHTSTRAAT OP MAAT
Een plat dak is ideaal om met een JET BIK daglichtproduct op aangename wijze daglicht toe te laten en zo binnenshuis een buitengevoel te creëren. JET ModuGlas is een compacte, vrijstaande lichtstraat in de vorm van een lessenaar, zadeldak, piramide of wolfseind. De lichtstraat is uitgevoerd in hoogwaardig isolatieglas en kan in vele maten worden geleverd. Bij lange lichtstraten is de montage inbegrepen, en bij een afwijkende maat levert JET BIK maatwerk. Voor wie het dak wil betrekken bij de woning, in de vorm van een terras of tuin, heeft JET BIK ook passende producten. De BIK Dakterrasentree is een compleet product dat bestaat uit een rechte opstand en een twee- of driewandige polycarbonaat lichtkoepel.

CREEER JE DROOMHUIS MET DAGLICHT
Licht is van levensbelang. Als de ochtendzon tot diep in de kamer reikt, zorgt dat voor een lekker energiek begin van de dag. In moderne woningen wordt voldoende daglicht als zo gewoon ervaren dat we ons er niet eens meer bewust van zijn. Toch is het goed er even bij stil te staan als je met het ontwerp van jouw eigen droomhuis aan de slag gaat.

Daglicht is essentieel voor een prettige beleving van de ruimte en onmisbaar voor fijn en comfortabel wonen. Daglicht houdt je fris. Het brengt leven en geeft door de steeds wisselende lichtinval telkens weer een andere sfeer. Overal waar dit moeilijk te realiseren lijkt, brengt JET BIK licht in de duisternis. ‘Driven by daylight’ brengt deze fabrikant een innovatief assortiment daglichtoplossingen.

 

VEILIGHEID EN INBRAAKPREVENTIE
Een belangrijk aandachtspunt bij alle gevel- en dakelementen is de inbraakwerendheid. Het Bouwbesluit stelt dat elk bereikbaar gevel- en dakelement tot een hoogte van 5,5 meter moet voldoen aan weerstandsklasse 2 (volgens NEN 5096). Dat wordt hoger als er op de begane grond een element tot maximaal 3,5 m hoog is dat een opklimmogelijkheid biedt, bijvoorbeeld een uitbouw of een veranda. 

Het PolitieKeurmerk Veilig Wonen (PKVW) gaat nog wat verder en beschouwt gevel- en dakelementen ook als bereikbaar als ze via bepaalde constructies kunnen worden benaderd. Aan deze normen voldoen is met de juiste producten geen bron van zorg meer, en geeft alle bewoners een veilig gevoel.

DAGLICHT EN KUNSTLICHT COMBINEREN
Er zijn vaak momenten waarop meer licht gewenst is, bijvoorbeeld op donkere winterdagen of als het schemert. Solatube biedt de energiezuinigste oplossing met de grootste lichtopbrengst door daglicht en kunstlicht in één systeem te combineren. De Solatube daglichtbuis brengt natuurlijk licht in te donkere ruimtes, zonodig aangevuld met kunstlicht uit een in de daglichtbuis geïntegreerde armatuur.

De meer geavanceerde Solatube TechlED werkt met een licht- en bewegingssensor. Met deze combinatie ontstaat er een automatisch daglicht- en ledlichtsysteem om op ieder moment van de dag een gelijkmatig lichtniveau te hebben. Met maar één armatuur aan het plafond zorgt dit voor een fraaie en functionele afwerking.

DAGLICHT EN DESIGNS GAAN SAMEN
De manier waarop daglicht binnenkomt is van invloed op de uitstraling van het hele vertrek. We willen niet alleen een mooi verlichte ruimte, maar ook dat de verlichting past bij het interieur en echt onderdeel is van het design dat ons voor ogen staat. Solatube daglichtbuizen brengen daglicht op elke gewenste plek. De buizen hoeven niet recht te zijn om licht van buiten naar binnen te brengen.

Onder het platte of hellende dak, onder de grond, door de gevel of een andere inpandige ruimte; alles is mogelijk met het Solatube daglichtsysteem. De meest recente toevoeging is de unieke ‘verzonken’ en stucbare plafondplaat. Je kiest voor deze stijlvolle afwerking van de daglichtbuis als je houdt van een strakke en moderne uitstraling.

Solatube

SMARTPHONE -SYSTEMEN
Een SmartHome kent veel voordelen: meer gemak, efficiënter energiebeheer, verhoogde veiligheid, veel toepassingsmogelijkheden en meer comfort in de woning. Denk aan een heerlijk warme woning in de winterdagen, voldoende ventilatie, of het voorkomen van oververhitting in de zomer door automatisch sluitende zonwering.

De dakramen, zonwering en platdakramen van Fakro zijn ook toe te passen in een slimme woning. Z-Wave is de draadloze techniek die ervoor zorgt dat alle slimme Fakro-apparaten in een woning met elkaar in verbinding staan. Via een vertaalmodule zijn ze ook toe te passen in smart homes met een ander verbindingssysteem, zoals KNX of Somfy.

SLANKERE ISOLATIE
Ons klimaat houdt ons meestal binnenshuis, zodat we goed moeten nadenken hoe we zoveel mogelijk daglicht naar binnen halen. Ramen zijn de voor de hand liggende bron, maar daarmee is niet alles gezegd. De vorm en het aantal ramen, maar ook de dikte van de muren speelt mee, omdat daglicht bijna nooit onder een rechte hoek naar binnen komt. Kingspan heeft de effecten laten onderzoeken en de uitkomsten waren verrassend. Afhankelijk van de benodigde RC-waarde kan slanker isolatiemateriaal zorgen voor tot wel 37 procent meer daglichttoetreding. Kingspan levert onder meer de Kooltherm K108 spouwplaat en de Kooltherm K15 vliesgevelplaat, uiterst dunne resol hardschuimplaten met hoge isolatiewaardes.

Fakro
VELUX

HIGH-TECH VOOR GEZOND BINNENKLIMAAT
VELUX creëert al meer dan 75 jaar een fijnere leefomgeving door te zorgen voor optimaal daglicht en frisse lucht door het dak. Het productprogramma biedt daglichtoplossingen voor hellende en platte daken, zoals dakramen, lichtkoepels en modulaire lichtstraten. Daarnaast staat VELUX bekend als leverancier van raamdecoratie, zonwering, rolluiken en slimme bedieningssystemen, allemaal producten die bijdragen aan een gezond binnenklimaat. De nieuwste toevoeging is een smarthome-systeem dat de luchtkwaliteit in huis reguleert met hightech sensoren en weer-apps. Dankzij VELUX Active with Netatmo gaan dakramen zelfstandig open en dicht op basis van het weer en de CO2-concentratie, luchtvochtigheid en temperatuur in huis. Ook een primeur is de spraakgestuurde bediening van dakramen, raamdecoratie en rolluiken via verbinding met de Apple HomeKit.

ONDERHOUDSVRIJ EN GEBRUIKSVRIENDELIJK
Met de nieuwe VELUX dakkapel verandert een zolder zonder verbouwing en vergunning in een slaap- of woonkamer met meer ruimte, daglicht en frisse lucht. De VELUX dakkapel is ook onderhoudsvrij, mede dankzij het aluminium lijstwerk. Het buitenwerk hoeft nooit te worden geschilderd, de goten en ruiten zijn eenvoudig vanaf de binnenkant schoon te maken. Het slanke, goed geïsoleerde ontwerp biedt meer leefruimte onder het schuine dak, terwijl de dakkapellen door het gestandaardiseerde systeem op locatie zonder kraan in één dag kunnen worden geplaatst. Natuurlijk heeft VELUX perfect passende producten voor raamdecoratie en zonwering, ook allemaal verkrijgbaar met afstandsbediening.

VELUX

 Download pdf thema Daglicht

LEVERANCIERS DAGLICHT
Fakro
JET BIK Bouwproducten 

LEGENDA THEMA DAGLICHT
Techcomlight
VELUX Nederland


THEMA SANITAIR

Villeroy & Boch

THEMA SANITAIR

GENIET VAN JE NIEUWE BADKAMER

MEESTAL IS ER MAAR ééN BADKAMER IN HUIS, EN DAN IS HET BElANGRIJK DAT EEN RENOVATIE VlOT VERlOOPT. BIJ DE NIEUWE INRICHTING VAN ElKE SANITAIRE RUIMTE KOMT BEHAlVE EEN GOEDE PlANNING HEEl WAT KIJKEN. JE WIlT STRAKS ZORGElOOS GENIETEN, DUS GOEDE KEUZES ZIJN NU BElANGRIJK. INTUSSEN IS HET OOK HEERlIJK OM AlVAST NA TE DENKEN OVER DE BADKAMER VAN JE DROMEN.

anitaire ruimtes inrichten is vaak niet zo eenvoudig. Je hebt een eigen stijl en weet wat je mooi vindt, maar waar begin je met een badkamerplan? De uitdagingen zitten vaak in kleine ruimtes, lastige hoekjes of leidingwerk. De beschikbare ruimte is het belangrijkste uitgangspunt, met zo veel mogelijk natuurlijk licht. Misschien is een extra (dak)raam wel heel fijn. Met een minimalistisch ontwerp, een grote spiegel en veel glas lijkt je nieuwe badkamer veel groter. Opvallende elementen, zoals kranen, verlichting en meubilair, kunnen een enorm verschil maken in sfeer en beleving.

VORM- EN KLEURACCENTEN
Een badkamer moet lang mee, en de meeste mensen kiezen voor een rustig kleurbeeld dat over tien jaar niet uit de mode zal zijn. Toch hoeft het niet altijd in witte of zwarte tinten. Steeds vaker worden vorm- en kleuraccenten gebruikt om iets eigens toe te voegen. Veel is afhankelijk van je stijl. Hou je van modern of landelijk, strak of rustiek? De nieuwe badkamer is je kans om een heel persoonlijke ruimte in huis te creëren. leef je uit! Er is van alles mogelijk. Met goed gekozen kranen en verlichting kan zelfs een badkamer in industriële stijl, met veel glas en beton, warm en verwelkomend voelen.

In de badkamer beleven we onze keuzes voor kwaliteit, design en comfort misschien wel het meest intens. In elk geval moet deze ruimte aan hoge eisen voldoen. Hier willen we vele jaren ontspannen en zonder zorgen van onze investering genieten. Voor de moderne badkamer zijn slimme oplossingen en nieuwe materialen verkrijgbaar. Schoonmaken wordt bijvoorbeeld een fluitje van een cent, of hoeft veel minder vaak. Andere innovaties, zoals inloopdouches met glazen wanden en doorlopende vloeren, werken (optisch) ruimtebesparend en geven meer ontwerpvrijheid.

EINDELOZE DOUCHEVLOER

Voor de moderne badkamer valt steeds vaker de keuze op een inloopdouche, want die geeft je meteen een gevoel van ruimte en luxe. De vloer doortegelen lijkt dan logisch, maar natte tegels zijn glad en de voegen zijn vaak lastig schoon te houden. Villeroy & Boch biedt hiervoor met Squaro Infinity de ideale douchevloer die drempelloos overloopt in je badkamervloer. Deze douchevloer is verkrijgbaar in vijf kleuren die aansluiten bij de huidige woontrends. 

Squaro Infinity vloeren zijn gemaakt van Quaryl, een innovatief materiaal ontwikkeld door Villeroy & Boch. Dankzij Quaryl voelt de vloer altijd warm aan. Het materiaal is gemakkelijk schoon te maken en ook nog schok- en krasbestendig. Met de hoogste antislipklasse is deze douchevloer bovendien mooi èn veilig. De nieuwe vloeren van Squaro Infinity zijn heel nauwkeurig op maat te snijden, en daarmee eenvoudig toepasbaar in elke badkamersituatie.

Villeroy & Boch

TIJDLOZE BADKAMER
Villeroy & Boch brengt met legato een complete badkamercollectie van tijdloze elegantie. De rechtlijnige keramiek is een verfijnde aanvulling op het sprekende design van dit succesvolle meubelprogramma. Vooral de wastafel lijkt wel te zweven: een effect dat ‘s nachts met optionele lED-verlichting nog kan worden versterkt. De greeploze meubels zijn er nu ook in de trendy kleur White Wood en bieden veel combinatiemogelijkheden voor een badkamer in je eigen unieke stijl.

Wedi
Wedi

BADKAMER ZONDER ZORGEN
Een nieuwe badkamer is een project dat vraagt om zorgvuldigheid en aandacht voor details. Het Duitse wedi heeft een systeem ontwikkeld dat een snelle en nauwkeurige montage garandeert. Tegelzetters zweren erbij, want wedi garandeert een absoluut veilige ondergrond voor keramische tegels. De jongste innovaties voor inloopdouches, Fundo Plano en Fundo ligno, zijn slimme en ruimtebesparende oplossingen voor veel voorkomende bouwproblemen.

SLIM BADKAMERBOUWSYSTEEM VAN WEDI
Het bouwen van een nis in de badkamer is gewoonlijk een tijdrovend proces dat vraagt om goede communicatie tussen verschillende vaklieden. Het Sanwell wandelement met geïntegreerde nis vermindert het aantal stappen drastisch en zorgt voor een zeer strak eindresultaat. De basis van dit kleine ruimtewonder is de wedi bouwplaat van polystyreen hardschuim. Met de afmetingen 334 x 634 x 90 mm is de nis aangepast aan de gebruikelijke tegelmaten, zodat de nis perfect in de tegelwand kan worden geïntegreerd. De twee standaarduitvoeringen zijn 90 en 120 cm breed.

KLEIN RUIMTEWONDER, GROOTS 
De douchetegel wedi Fundo Top is een hoogwaardig alternatief voor traditionele tegels en douchebakken. Dit naadloze element is uit één stuk vervaardigd van een 6 mm dun maar robuust materiaal. De strak ogende composiettegel voelt aangenaam en comfortabel aan en is de perfecte aanvulling op de wedi Fundo douchevloerelementen Primo, Riolito neo en Plano. Het antislip en antibacteriële oppervlak van deze douchevloertegel zorgt voor veiligheid en hygiëne. De wedi Fundo Top is beschikbaar in antraciet, beige, wit en grijs.

RET Bouwproducten

SNELLE BADKAMERRENOVATIE
Een nieuwe badkamer die er jaar in jaar uit net zo mooi uitziet als de dag dat hij werd opgeleverd? Dat belooft RET Bouwproducten met Fibo-Trespo, kant en klare wandpanelen met een handige klikverbinding en HPl toplaag. In die toplaag is een tegelmotief gefreesd, niet van echt te onderscheiden. Met Fibo-Trespo kun je iedere gewenste sfeer creëren, want er is keuze uit meer dan 200 kleuren en vele motieven, structuren en zelfs voegsoorten.

HPl (High Pressure laminate) bestaat uit onder hoge druk en temperatuur samengeperste lagen kunststof met een kern van houtvezel. De platen, hier dus inclusief de ‘voegen’, zijn bijzonder hard en vormvast, ongevoelig voor vocht en schimmels, en gemakkelijk te reinigen. Omdat de panelen direct over het bestaande tegelwerk kunnen worden geplaatst, is een badkamerverbouwing met Fibo-Trespo meestal binnen twee dagen te realiseren.

 

IDEAAL BADKAMERPLAFOND
Het plafond in de badkamer krijgt vaak veel te verduren door vocht. De plafondpanelen van Florence bieden uitkomst door een speciale folie die schimmelvorming tegengaat. Deze kunststof panelen van Heering kunnen heel gemakkelijk zelf worden gemonteerd en bieden een blijvend hoogwaardige aanblik. Ook het inbouwen van spotjes is prima zelf te doen. Stucen of schilderen is niet nodig, onderhoud ook niet, en schoonmaken is eenvoudig. Je hebt de keuze uit verschillende oppervlaktestructuren en lichte tinten. Het materiaal is volledig recyclebaar.

HOOG COMFORTNIVEAU
Het nieuwe Still bad van Riho combineert een sereen design met een hoog comfortniveau. Het designteam van RIHO kreeg de opdracht om een bad te ontwerpen dat net zo lekker zit als je favoriete fauteuil. Alle overbodige zaken zijn weggelaten. De overloop en afvoer zijn op stijlvolle wijze in het ontwerp geïntegreerd. Een speciaal hoofdkussen kan magnetisch worden bevestigd en zelfs als lichtbron voor je bad worden gebruikt. Een handbeweging volstaat om via een sensor het licht in te schakelen op de gewenste sterkte.

SEMI-VRIJDSTAAND BAD
Een vrijstaand bad is populair, maar lang niet elke badkamer is er groot genoeg voor. Het nieuwe Desire back-2-wall van Riho is semi-vrijstaand. Dat zorgt voor een ruimtelijk effect in de badkamer, zonder concessies te doen aan gebruiksgemak. Met een maatvoering van 180 x 84 cm en een hoog afwerkingsniveau garandeert Desire je jarenlang onbezorgd badplezier. Het Desire Corner bad is de hoekoplossing van Riho, verkrijgbaar in een linker- en rechterversie. Deze hoeft niet ingetegeld te worden, zodat de installatie eenvoudig blijft.

Detremmerie
Riho
Van Rijn Products
Detremmerie
Erkalinea

DESIGN EN COMFORT IN JE BADKAMER
Cesio is een nieuwe serie badkamermeubels van Riho, met houtdecors die tot hun recht komen in zowel moderne als klassieke interieurs. Door zijn greeploze eenvoud creëert de nieuwe lijn een tijdloze sfeer in de badkamer. De Cesio onderkast is verkrijgbaar in vier breedtes en kan uitgerust worden met een symmetrische of asymmetrische wastafel, met één of twee inliggende waskommen. Ook verkrijgbaar is een Solid Surface blad of een Dekton blad met marmer- of granietlook, met daarop één of twee opzetkommen uit de FromScratch collectie. Cesio badkamermeubilair van Riho is er ook in trendy mat zwart.

 

GLAS MET MAGNEETSLUITING
Van Rijn Products is een Nederlands bedrijf dat is gespecialiseerd in hoogwaardige woonproducten van glas, zoals douchecabines, douchewanden, wastafelbladen en tussendeuren. De transparantie van glas geeft een ruimtelijk effect in huis. Van Rijn Products brengt met de Glass & living (Gl-) serie kamerhoge en profielloze douchewanden en cabines met een tijdloos design. Er zijn vele mogelijkheden voor uitvoeringen op maat met het gewenste veiligheidsglas: van helder tot mat, en met of zonder glasbewerking tegen vuil en kalk.

Glass & living is er in vele fraaie standaarduitvoeringen. Gl01 heeft een kokerprofiel in chroom, een stoere greep en een aluminium magneetsluiting. De nisdeuren zijn leverbaar vanaf 70 tot 100 cm. Gl03 is een elegante serie met eigentijdse greep, uitgevoerd met magneetsluiting. liftscharnieren tillen de deur een paar millimeters op bij opening, en zorgen ook voor naadloze sluiting. Nisdeuren zijn leverbaar van 90 tot 140 cm, en hoekcabines zijn zelf samen te stellen.

MEUBELS ZELF SAMENSTELLEN
Detremmerie is een Belgische producent van hoogwaardige badkamermeubelen, die steeds weet te verrassen met originele ontwerpen en materialen. Sinds kort kun je uit het aanbod van Detremmerie zelf je meubels samenstellen uit diverse onderkasten, wastafels, spiegels, spiegelkasten, kolomkasten en accessoires. Je kunt met dit modulaire programma bijna oneindig variëren, dankzij de 37 kleuren, zes verschillende onderkasten, vele handgrepen en drie dieptes werkbladen. Een unieke badkamer creëren door je eigen meubels samen te stellen was nog nooit zo eenvoudig.

OPVALLEND GEKLEURDE KRANEN
Wil je eigenlijk niet echt verbouwen, maar vind je dat jouw badkamer wel eens een opfrisbeurt kan gebruiken? Vervang dan alleen de kranen en je thuis-spa ziet er meteen al heel anders uit. Kranen behoren tot de opvallendste elementen in je badkamer, keuken en toilet. Daardoor kun je een echt persoonlijke touch aanbrengen, zeker als je een alternatief voor het traditionele chroom durft te kiezen. Erkalinea heeft een uitgebreide kranencollectie met vele kleurvarianten.

Met diverse metaalkleuren, wit en zwart zijn er volop alternatieven voor de standaard keuze. Ga voor kleur en vind de doucheset, wastafelkraan, fonteinkraan, badkraan en douchethermostaat waarmee je jouw eigen stijl creëert. In de verschillende Erkalinea-series heb je een ruime keuze. De kranen zijn mooi en gemakkelijk te onderhouden. De toch al brede collectie is uitgebreid met zes nieuwe kleurvarianten: staal, geborsteld, brons, koper, mat wit en mat zwart.

INLOOPDOUCHES MET TIMELESS
Nieuw bij Erkalinea zijn inloopdouches met het Timeless glas van Saint-Gobain. Dat is voorzien van een speciale, bijna onzichtbare coating met bijzondere eigenschappen die glascorrosie tegengaan. Douchewanden behouden daardoor jarenlang hun glans en hoge transparantie. Ze vertonen minimale kalk- en droogsporen omdat het water veel gemakkelijker over het oppervlak wegvloeit. Dankzij de 10-jarige garantie op de afwerklaag kun je onbezorgd genieten. Timeless glas is ook gemakkelijker schoon te maken dan onbehandeld glas. Deze inloopdouches met Timeless glas belichamen ‘less is more’ en stralen klasse en rust uit, precies wat je wilt in een moderne badkamer. De nieuwe inloopdouches van Erkalinea hebben een industriële uitstraling. Er is ook een inloopdouche met een mat zwart profiel en stabilisatiestang, en helder glas voorzien van horizontale zwarte stroken. De douchewanden zijn 200 cm hoog, en 90, 100 of 120 cm breed. Optioneel kan een draaideel worden bevestigd aan de inloopdouche. Zo ontstaat een zeer fraaie douche met een stoer karakter.

Erkalinea
Erkalinea
Erkalinea

 Download pdf thema Sanitair

LEVERANCIERS SANITAIR
Fibo
Detremmerie
Riho

LEGENDA THEMA SANITAIR
Erikalinea Sanitair


THEMA STENEN

Katwolderplein Zwolle (Foto: Arjes Schmitz)

THEMA STENEN

DE VELE GEZICHTEN VAN BAKSTEEN

bakStEEn wordt al EEuwEnlang gEbruikt, En daar zijn goEdE rEdEnEn voor. bakStEnEn zijn robuuSt, ondErhoudSarM, onbrandbaar En bEStand tEgEn zwarE wEErSoMStandighEdEn. daarnaaSt wordEn zE gEwaardEErd oM hun uitErlijk En hun vochtrEgulErEndE EigEnSchappEn, diE bijdragEn aan EEn prEttig En gEzond lEEFkliMaat in huiS.

aksteen, kan het Nederlandser? Dit uit klei gebakken bouwmateriaal is al eeuwenlang de hoeksteen van het bouwen in de lage landen. Ook de export bestaat al lang: Hollandse en Zeeuwse schepen voeren al in de 17e eeuw naar onder meer Engeland en Schotland met bakstenen in het ruim, vaak als ballast om de Noordzee te kunnen trotseren en terug te keren met handelswaar van de overkant. Nog altijd zijn de sporen in Groot-Brittannië overal te vinden, want bakstenen gaan heel lang mee.

VORM EN STRUCTUUR
De bekendste toepassing is in gevels, waarbij metselwerk van baksteen het buitenblad vormt van een spouwmuur. De keuze voor een bepaalde steen is meestal gebaseerd op vorm, afmetingen, kleur en textuur. Er zijn handvorm, vormbak, en strengpers bakstenen, die van elkaar verschillen door de oppervlaktestructuur. De handvorm heeft de grilligste, generfde structuur, de vormbak is al wat strakker, en de strengpers heeft een zeer glad oppervlak. De keuze is vooral een kwestie van smaak.

KIJKEN EN VERGELIJKEN
Een besluit nemen over de juiste steen is niet gemakkelijk. Je zult waarschijnlijk heel vaak en anders naar buitenmuren gaan kijken als je binnenkort moet beslissen over de steen voor jouw nieuwe huis. Het kleurengamma is tegenwoordig breed en gaat van bijna wit en geel via oranje, rood en paars naar bruin en antraciet. Er zijn bakstenen in het vertrouwde waalformaat, maar bijvoorbeeld ook in ijsselformaat, dikformaat en Engels formaat. Kortom, waar begin je met kijken en vergelijken?

Rijswaard

GEEN TWEE DEZELFDE
Als je een bakstenen muur van dichtbij bekijkt, valt onder meer op dat geen twee stenen exact gelijk zijn. De maten natuurlijk wel, maar verder kan de variatie enorm zijn en toch een muur met een heel fraai aanzicht opleveren. Historische namen als Aalster bont en Bommels bont herinneren aan de rijke traditie in nuancering. Andere kleuren, of sorteringen zoals de stenenbakkers zeggen, zijn homogener of minder fel gevlamd, en leveren een rustiger gevelbeeld op.

TEXTURE DESIGNER
Het blijft moeilijk kiezen, of je het nu met behulp van brochures of met stenen in je handen probeert. Bij Raab Karcher is er altijd iemand die je vragen over bakstenen goed kan beantwoorden. Veel mensen willen vooral de gelegenheid om een goede vergelijking te maken, en daarvoor biedt Rijswaard Baksteen nu online de ideale oplossing. Er is geen betere manier dan hun Texture Designer om jouw voorkeuren in je eigen tijd te ontdekken en in virtual reality een eerste selectie te maken.

JE MUUR VOORAF BEKIJKEN
Met deze keuzetool op www.rijswaard.nl kun je meerdere beginpunten nemen voor je zoektocht naar de perfecte steen voor jouw huis: de kleurnuancering of het formaat, maar ook de vorm en structuur. Het mooie is dat je de selectie steeds verder kunt verfijnen terwijl je vergelijkt, maar vooral dat je de effecten van je keuzes gedetailleerd in een foto van een hele muur kunt zien. Ook de verschillende metselverbanden en zelfs tinten voegmortels zijn eenvoudig zichtbaar te maken.

DE CLOU ZIT IN DE KLEI
Rijswaard Baksteen is al sinds 1900 gevestigd in de Bommelerwaard aan de Afgedamde Maas, bij het dorp Aalst. Met een productie van ruim 120 miljoen bakstenen per jaar is dit de grootste steenfabriek van Nederland. Het productieproces is vrij gecompliceerd en duurt bijna een heel jaar. Dat komt vooral doordat verschillende soorten klei eerst zorgvuldig worden gemengd en voorbereid. Gemengde klei is de beste garantie voor kleur- en vormvaste stenen.

STERREWAARD VAN DE RIJSWAARD
Bij de steenfabriek Rijswaard, dat er een eigen kleikelder op nahoudt, gebeurt het klei mengen zelfs twee keer om het best mogelijke resultaat te halen. De baksteen van Rijswaard oogst internationaal veel lof. Vooral de exclusieve Sterrewaard-colllectie, met diepe kleuren en een fraaie nerf, is een favoriet onder architecten en aannemers. De ster van Rijswaard is het resultaat van ruim een eeuw know-how en voortdurende verbetering. Deze premium steen geeft elk gebouw een unieke uitstraling.

ONGEEVERNAARDE KWALITEIT

De productie van de Sterrewaard-stenen, verkrijgbaar in Engels formaat en waalformaat, vindt plaats in een hypermoderne steenpers. De kleuren zijn dieper dan ooit, het gevlamde effect en nerven zijn uniek. De hoogwaardige klei staat garant voor ongeëvenaarde kwaliteit. Voor bijzondere projecten kunnen de stenen bovendien nog worden bewerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bezanding, trommelen of cementeren voor een klassiek en doorleefd effect.

ENERGIE EN MILIEU
Baksteenproductie kost veel energie, maar dankzij een doorlopend productieproces gebruikt Rijswaard die optimaal. De restwarmte van de ovens levert de energie voor het droogproces. Over efficiënt en milieuvriendelijk produceren werd hier al nagedacht lang voordat de maatschappelijke discussie op gang kwam. Hierdoor is de Rijswaard haar tijd vooruit en mag ze zich rekenen tot de milieuvriendelijkste baksteenproducenten van Nederland.

KERAMISCHE STEENSTRIPS
Alle stenen van de Rijswaard zijn ook in strips verkrijgbaar. Keramische steenstrips worden gebruikt om in renovatieprojecten of situaties waarin gewicht een bezwaar is, toch de uitstraling van traditioneel metselwerk te bereiken. Nadat we de industriële look de afgelopen jaren steeds vaker tegenkwamen in winkels en de horeca, bijvoorbeeld in de vorm van een muur die schijnbaar bij sloopwerk tevoorschijn is gekomen, zien we deze trend nu ook snel groeien in de woningmarkt.

UITBLOEIINGEN IN METSELWERK
Zelfs in het beste metselwerk met de fraaiste steen kunnen uitbloeiingen de zaak grondig bederven. Uitbloeiing is een witte tot grauwe waas in metselwerk, veroorzaakt door kalk en zouten in het cement. Die kunnen kristalliseren tot vlekken op de muur, soms zelfs compleet met poederuitslag. Afhankelijk van het weer en de tijd van het jaar zijn uitbloeiingen niet altijd zichtbaar. Op een vers beregende muur is meestal niets te zien, op een drogende muur des te meer.

UITBLOEIINSARME MORTELS
Remix is een specialist op het gebied van mortels voor metselen, voegen, stucen en betegelen. Het bedrijf levert zelfs speciaal samengestelde mortels voor projecten waarin hoge eisen gelden. Remix rekent af met de ergernissen over bevlekte muren met uitbloeiingsarme (UA) mortels. Als de metselaars een paar simpele instructies nauwgezet opvolgen, hoeft met deze mortels achteraf geen enkele gevel met veel moeite te worden gereinigd. Remix is begonnen als zand- en grindbedrijf. Het adviseert nu architecten en aannemers al in de ontwerpfase bij de keuze van het juiste type mortel, en helpt voegers en metselaars om hun werk beter en sneller te doen met goed verwerkbare producten. Met specials als UA, lichtgewicht en vorstvrije mortels heeft Remix sterke troeven die naadloos aansluiten op de wensen van gebruikers en opdrachtgevers.

LEVERANCIERS STENEN
Remix
Rijswaard


THEMA HOUT

Metsä

THEMA HOUT

HOUT IS VAN ALLE TIJDEN EN HELEMAAL TERUG

hout iS bEzig MEt EEn grootSE coMEback in dE bouwwErEld. hEt bouwMatEriaal van allE tijdEn iS tErug van wEggEwEESt. MEnSEn houdEn van hout. hout iS hErniEuwbaar. dE hErontdEkking van hout Maakt vEEl crEativitEit loS. hoort hout ook (wEEr) thuiS in jouw huiS?

out is het beton van de 21ste eeuw’, wordt al gezegd in de bouwwereld. Dat heeft alles te maken met duurzaamheid. We zijn op weg naar een bio-based en circulaire economie, en hout uit duurzaam beheerde bossen is het ultieme hernieuwbare bouwmateriaal. Hout is een natuurproduct waarmee we CO2-uitstoot echt kunnen beperken. Dat brengt van alles in beweging, en overal wordt gewerkt aan nieuwe houtproducten en houtbouwsystemen.

BOUWEN IN HOUT
Tot voor kort kon je nauwelijks een architect vinden die wilde bouwen met hout. Dat is nu anders. Hout is helemaal terug en wordt een grote toekomst voorspeld. Nieuwe inzichten over ons oudste bouwmateriaal hebben geleid tot een brede herwaardering, want duurzaamheid is maar één reden om bij nieuwbouw en renovatie te denken aan hout. Houtconstructies zijn een sieraad voor elk gebouw en zorgen voor sfeer en authenticiteit.

Er zijn ook bouwkundige voordelen. Het bouwproces gaat sneller dan met andere materialen. Er is meer ontwerpvrijheid, en meer mogelijk in de prefabricage van bouwdelen. De overheid stelt almaar hogere eisen aan energieneutraal en ecologisch bouwen. Hout isoleert van nature bijzonder goed. Je loopt geen kans op koudebruggen, en nieuwe technieken maken innovatieve toepassingen in houtbouw mogelijk.

HOUTEN WOLKENKRABBER
De nieuwe houtarchitectuur inspireert tot steeds grotere hoogten. De Metropol Parasol in het hart van Sevilla, gebouwd in 2010 en nu nog gezien als de grootste houten constructie ter wereld, zal spoedig worden overvleugeld. Overal zijn er concrete plannen om kantoor- en woontorens van hout te bouwen. In Tokio zou zelfs een 350 meter hoge wolkenkrabber gaan verrijzen die voor 90 procent uit hout bestaat.

Chicago gaat voor 244 meter en 80 verdiepingen, Wenen heeft met 84 meter en 24 verdiepingen voorlopig de hoogste houten constructie. Ook Amsterdam krijgt met HAUT een eigen houten woontoren. Aan de Amstel, in het 73 meter hoge gebouw met 21 verdiepingen, wordt straks drie miljoen kilo CO2 opgeslagen. Noorwegen claimt binnenkort al het volgende record met 100 procent houthoogbouw: een hotel van 85,5 meter hoog.

Metsä

WOONCOMFORT EN WELZIJN
Op wooncomfort en welzijn scoort hout ook al goed. Het zorgt voor een prettige akoestiek, voelt vertrouwd en comfortabel, het ruikt zelfs lekker. Wonen in hout is heerlijk. De temperatuur- en vochtregulerende eigenschappen dragen bij aan een gezond binnenklimaat. In de zomer blijft het langer aangenaam koel, in de winter wordt het eerder behaaglijk warm. Het werd dus de hoogste tijd om hout weer de hoofdrol te geven die het toekomt. Daarvoor zullen nog vele bomen moeten worden geplant. Het Finse bedrijf Metsä heeft een vooruitziende blik. Het beschouwt hout al veel langer als de groene grondstof bij uitstek, en als het bouwmateriaal van de toekomst. Het bedrijf werkt aan zorgvuldig bosbeheer en innovaties in de toepassing van hout en houtvezels.

DUURZAAM BOSBEHEER
Driekwart van het door Metsä verwerkte hout komt uit Finse bossen. Finland heeft een hoogontwikkelde houtindustrie en beheercultuur. Typisch is het gezinsbosbeheer; al het Finse Metsä-hout wordt geproduceerd in een coöperatie van 104.000 particuliere boseigenaren. Voor elke gevelde stam worden vier nieuwe boompjes geplant. De totale aanwas ligt structureel 40 procent hoger dan het kapvolume.

Met de hernieuwde focus op bossen als koolstofopslag gaat het om grootschalige verandering, om duurzaam zijn en blijven. Dat vraagt ook om vernieuwing en verbetering. De vraag naar hout zal alleen maar toenemen. Metsä introduceert ‘intelligente bossen’ met digitale monitoring van het groeiproces voor een maximale opbrengst. Duurzaam bosbeheer betekent natuurlijk ook bescherming van kwetsbare ecosystemen en biodiversiteit.

Metsä

NATUURLIJK ALLEEN GECERTIFICEERD HOUT

De EUTR (European Union Timber Regulation) is wetgeving die het gebruik van illegaal gekapt hout tegengaat. De herkomst van hout en houtproducten moet glashelder zijn. Andere keurmerken, met FSC en PEFC als bekendste, fungeren als waarborg voor duurzaam bosbeheer. Natuurlijk vind je bij Raab Karcher alleen gecertificeerd hout en plaatmateriaal.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
Tachtig procent van Finland is bos, maar door het koude klimaat met korte warme zomers kan het 60 tot wel 120 jaar duren voordat een boom zijn volle hoogte bereikt. Het korte groeiseizoen geeft de noordse bomen bijzondere eigenschappen en een meerwaarde als bouwmateriaal. De Metsä Group heeft de expertise om de kwaliteiten van dit hoogwaardige hout te benutten. Ook bij de nieuwbouw van appartementen in Honkasuo bij Helsinki werd erkend dat hout het materiaal was om aan alle bouwcriteria te voldoen. Het project laat zien dat je met hout ecologisch verantwoord, lichtgewicht, snel, kostenefficiënt en energiezuinig bouwt. Een belangrijke rol was weggelegd voor Kerto® lVl, het hoogwaardige gelamineerd fineerhout van Metsä Wood, dat je bij Raab Karcher kunt vinden.

VOOR UITDAGENDE CONSTRUCTIES
Waar traditioneel balkhout of triplex ophoudt, daar begint Kerto® lVl. Doordat de fineren 10 procent zijn verdicht, heeft dit materiaal een hoge stijfheid en buigsterkte. Het kan op talloze manieren worden toegepast, van vloer- en dakbalk tot scharnierspant, als vloer- en dakbeschot, als hoofddrager, kolom, gording of latei. Door de industriële productie heeft het materiaal een uitstekende maatvastheid.

Kerto® LVL maakt van houtbouw een geduchte concurrent voor staalbouw. Dat komt vooral omdat het relatief lage gewicht de constructie vereenvoudigt. Kerto LVL S-beam wordt in de vorm van balken op lengte geleverd en is geschikt voor lange overspanningen. Kerto LVL Q-panel is een bijzonder stabiel en splijtvast paneel voor wand, beschot en verbinding. Kerto LVL elementen zijn houten kanaalplaten voor lange dak- en vloeroverspanningen.

GEVINGERLAST HOUT
Ook Gooskens Hout werkt aan vernieuwing in producten en de toepassing van hout. Sinds kort levert Gooskens ook hoogwaardige gevingerlaste producten. Vingerlassen maakt van korte planken en balken kaarsrechte en maatvaste grotere lengtes, zonder gebreken en werking of spanning in het hout. Behalve deze eigenschappen die de mogelijkheden van hout als bouwmateriaal vergroten, zorgt vingerlassen voor minder restafval. Gooskens Hout levert daarnaast geschaafd en ongeschaafd hout in alle maatvoeringen. Het Nederlandse familiebedrijf, de grootste vurenhoutleverancier in de Benelux, is voor Raab Karcher al jaren de belangrijkste bron van gecertificeerd vurenhout. Gooskens handelt in hout sinds 1863 en weet zich dankzij goede betrekkingen met leveranciers verzekerd van constante kwaliteit uit duurzaam beheerde bossen in Scandinavië, Oost-Europa en Rusland.

LEVERANCIERS HOUT
Gooskens Houthandel
Metsä


THEMA ISOLATIE

Kingspan

THEMA ISOLEREN

ISOLEREN VOOR ENERGIEBESPARING EN EXTRA WOONCOMFORT

HET AFSCHEID VAN AARDGAS BETEKENT DAT WE NOG BETER MOETEN GAAN KIJKEN NAAR ONS ENERGIEGEBRUIK IN HUIS. ISOLEREN HAD ALTIJD AL GROTE VOORDELEN. HET BESPAART NATUURLIJK ENERGIE EN GELD, MAAR DE GROOTSTE WINST VAN GOEDE ISOLATIE ZIT IN EXTRA WOONCOMFORT EN EEN PRETTIG BINNENKLIMAAT.

ederland gaat van het gas af. Vanaf 2030 stopt de winning, vanaf 2050 moet ook aan alle gebruik van aardgas in ons land een einde komen. Dat is een grote verandering, en de Groningse aardbevingen hebben nog eens gezorgd voor een flinke duw in de rug. De eerste grote stap in de energietransitie is zelfs al gezet, want alle nieuwbouwwoningen zullen het voortaan zonder gasaansluiting moeten doen. Gasloos bouwen is in recordtijd de norm geworden, en je eigen huis energiezuinig maken wordt nog interessanter.

HET WARE BESPAREN
Het effect van goede isolatie wordt nogal eens onderschat. Vooral in een oudere woning kun je met simpele maatregelen al snel veel besparen op je energierekening. Woningen van voor 1980 zijn vaak nauwelijks of zelfs helemaal niet geïsoleerd. Het leeuwendeel van je duur gekochte warmte verdwijnt dan zomaar door je ramen, muren, vloer en dak naar buiten. Hier valt nog een wereld te winnen en levert isoleren echt iets op. Als vuistregel geldt dat dakisolatie in ongeveer acht jaar is terugverdiend, en spouwmuurisolatie in vier jaar. Daarna begint het echte besparen, met een heel wat hoger rendement dan op je spaarrekening.

ISOLATIE EN VERWARMING
De warmtepomp moet onze steun en toeverlaat worden als het gaat om verwarming en warm water in huis. Een warmtepomp werkt vrijwel altijd samen met lagetemperatuurverwarming. Dat betekent dat ruimtes geleidelijker worden verwarmd en dat er geen water van 65 graden meer door de radiatoren stroomt. Warmte vasthouden en dus goede isolatie worden daarmee nog belangrijker. Zonder een goed geïsoleerde gebouwschil lukt het niet meer om je huis lekker warm te krijgen, of alleen met een heel grote warmtepomp. Dan is (na-)isoleren feitelijk geen keuze meer, maar een noodzakelijke investering.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Een warmtepomp moet elke 15 jaar worden vervangen, terwijl isolatie de hele levensduur van een gebouw meegaat. Het is dus meer dan de moeite waard om dit meteen goed te doen. Een hoger energielabel, bijvoorbeeld van C naar B, is vaak vrij eenvoudig te realiseren en maakt je huis direct meer waard. Bij gebruik van een warmtepomp in combinatie met luchtdicht bouwen zet je een huis neer dat klaar is voor de toekomst. Dat huis zal bovendien een heel beperkte energiebehoefte hebben en ook nog eens heel comfortabel aanvoelen. Wat wil je nog meer? Of je nu nieuw bouwt of renoveert, isolatie verdient meer aandacht dan ooit.

KOOLTHERM VAN KINGSPAN
Kingspan heeft handige producten voor isolatie van binnenuit, zoals het Kooltherm K17 Binnenisolatie Element, het W’all-in-one Binnenisolatie Element, en de iSoEasy Pro Hellend Dakplaat. Dit zijn isolatieplaten van hardschuim met een een dampremmende laag en een afwerkingslaag van gipskartonplaat of spaanplaat. Dat geeft meteen een strak oppervlak om gemakkelijk te schilderen, behangen of stucen. Kooltherm K17 is een resol hardschuim met een heel fijne, gesloten celstructuur. Dat levert een nog betere brandweerstand en isolatiewaarde op dan bij de andere twee platen, waarin PIR het basismateriaal is.

KOOLTHERM: DAMPOPEN ISOLATIEPLATEN
Kooltherm isolatieplaten zijn licht en compact, vezelvrij, drukvast en bij brand zelfdovend. Door de gesloten cellenstructuur kan water moeilijk binnendringen. Toch zijn het dampopen isolatieplaten, waardoor vocht weer weg kan en zich niet in de constructie ophoopt om uiteindelijk problemen te veroorzaken. Kooltherm is verkrijgbaar met verschillende cacheringen en afwerkingen, speciaal ontwikkeld voor de isolatie van binnenmuren, spouwmuren, vliesgevels, buitengevelsystemen, houtskeletbouw, hellende daken en vloeren.

RC-WAARDE
Voor vloerverwarming is de K3 Vloerplaat een ideaal en zeer populair product. De K108 Spouwplaat kan met een dikte van maar 103 mm een Rc-waarde van 6,0 opleveren, afhankelijk van de andere gekozen bouwmaterialen. Dunne isolatieplaten werken ruimtebesparend, en dat betekent meer lichtinval en ruimte binnenshuis. De Rc-waarde geeft het isolerend vermogen van de hele constructie aan. Hoe hoger het getal, hoe meer warmte binnen blijft. In het Bouwbesluit zijn deze waarden op minimaal 4,5 in de gevel, 6,0 in het dak en 3,5 in de vloer gesteld. Op de website van Kingspan vind je een handige tool voor de berekening van Rc-waardes van verschillende constructies.

Isover

MULTICOMFORT HOUSE CONCEPT
Een Passiefhuis is zodanig geïsoleerd en luchtdicht gemaakt dat het gebouw passief, dus zonder hulp van installaties, de warmte binnenhoudt. Het voorbeeld van de thermosfles wordt wel gebruikt om het principe te verduidelijken. Isover geeft met het Multi-Comfort House een eigen interpretatie van passief bouwen. Multi-Comfort staat voor warmte, behaaglijkheid, schone lucht, geluidsisolatie en voldoende zonlicht, en voegt zo extra wooncomfort toe aan het Passiefhuis.

WOONZOLDER MET AMARILLO
Is jouw zolder alleen in gebruik als bergzolder? Dat is jammer van al die ruimte. Met het nieuwe zolderisolatiesysteem Amarillo van Isover kun je de bergzolder om laten toveren in een mooie en comfortabele woonzolder. Dankzij de slimme, systematische aanpak betekent dat geen complete verbouwing, maar krijg je er wel een extra slaapkamer,

hobby- of studeerkamer bij. Eigenlijk hoef je met Amarillo alleen de bergzolder maar op te ruimen. Het systeem is compact verpakt en gaat gemakkelijk door het trapgat. Het bestaat uit glaswol isolatieplaten, metalen hoekprofielen en houten panelen.

De aannemer of het klusbedrijf werkt de isolatie direct af met de witte panelen voor een mooi strak eindresultaat waarbij schilderen of een andere extra afwerking niet nodig is. De panelen zijn stootvast en afneembaar. En het wordt eindelijk behaaglijk op zolder, waar het traditioneel óf heel koud óf veel te warm is. De isolatie is 140 mm dik en heeft naast een hoge isolatiewaarde ook geluidsabsorberende eigenschappen, waardoor je bijvoorbeeld geen last meer hebt van verkeerslawaai. Meer informatie, onder meer over de verwachte energiebesparing en terugverdientijd, vind je op isover.nl/amarillo-op zolder.

Isover
Isovlas
Isovlas

ISOLEREN MET VLAS
lsovlas had al een bekend product voor de na-isolatie van zolders onder de naam Reno Interieur. Nu is daar Reno interieur TG Elegant aan toegevoegd voor (zolder)slaapkamers en andere ruimtes waar een hoogwaardige en esthetische afwerking gewenst is. Vlas is een duurzaam, gemakkelijk te verwerken en zeer betaalbaar natuurproduct. Reno interieur TG Elegant is ontwikkeld voor binnenhuis-renovatie in combinatie met na-isolatie aan de binnenzijde van het dak. Het levert direct lagere stookkosten en meer wooncomfort op, want in de winter blijft het warm en in de zomer langer koel. Isovlas Reno TG Elegant heeft alle voordelen van Isovlas Reno Interieur, en voegt daar een mooiere afwerking aan toe. De flexibele isolatie uit vlas dicht alle hoeken en gaten, een niet te onderschatten aandachtspunt bij isoleren. Ook de hoogwaardigste materialen isoleren slecht als er ruimte voor tocht en vocht is, of als die ruimte na verloop van tijd ontstaat.

GEEN STUC- OF SCHILDERWERK NODIG
Reno TG Elegant verwerkt snel, gemakkelijk en gezond, dus geen kans op irritatie van ogen, huid en luchtwegen. De gladde, stootvaste, afwasbare en fraai afgewerkte onderplaat zonder tussenprofielen is toepasbaar tegen elk dakbeschot. Het systeem is brandvertragend en van nature vocht- en temperatuurregulerend. Het werkt ook geluidsisolerend, en heeft geen stuc- of schilderwerk nodig.

Isovlas

LEVERANCIERS ISOLATIE
Isover
Isovlas
Kingspan


THEMA TEGELS

THEMA TEGELS

TEGELS BEPALEN VEEL VAN DE SFEER IN HUIS

EEN HUIS BOUWEN, DAT DOE JE WAARSCHIJNLIJK MAAR EENS IN JE LEVEN. OOK EEN VERBOUWING OF RENOVATIE IS EEN GROOT PROJECT WAARMEE VEEL MENSEN WEINIG ERVARING HEBBEN. DAAROM IS HET BELANGRIJK OM GOED VAN START TE GAAN EN KRITISCH TE KIJKEN NAAR ADVISEURS EN LEVERANCIERS.

egels kiezen is voor de meeste mensen een hele opgave. Om te beginnen moet je het vaak eerst eens worden met je huisgenoten. Tegelijkertijd is het heel persoonlijk én heel belangrijk, want het is geen laag lak of verf die je zo weer kunt vernieuwen. Je tegelkeuzes ga je heel waarschijnlijk niet meer ongedaan maken, zelfs al blijkt het achteraf een vergissing. Meestal moet je ook nog rekening houden met de uitstraling en waarde van je huis bij verkoop. Goed, en dan? Ga je voor ingetogen en subtiel, juist voor uitgesproken en gewaagd, of toch maar iets daar tussenin?

Bij Raab Karcher is een uitgebalanceerde selectie te vinden uit de collecties van de voornaamste producenten. Het aanbod is groot en verandert voortdurend, maar deze fabrikanten hebben zich bewezen met mooie tegels van hoge kwaliteit. Ze weten te vernieuwen en verbeteren, en telkens aan te sluiten op de huidige trends. Tegels gaan lang mee en je kiest ze niet op scherm of papier. Je wilt ze in het echt zien en vasthouden, vergelijken, even het oppervlak voelen en kijken naar de lichtval. Want de juiste keuze voor jouw huis gaat niet alleen over prijs en prestatie.

BEWEGING MET MURALS FUSE
Mosa staat voor het beste uit Nederlands design. De rijke geschiedenis brengt tijdloze esthetiek samen met functionaliteit en vakmanschap. Al 135 jaar produceert Mosa keramische tegels in Maastricht, uit lokale materialen en tegenwoordig ook Cradle to Cradle (C2C) gecertificeerd. Fuse is een nieuwe serie binnen de bekroonde Murals-collectie van Mosa. Door kleurschakeringen speelt Fuse met perceptie en variaties in tinten. Vertaald naar een oppervlak zorgt dit voor een effect dat bijna onmerkbaar de illusie van beweging oproept.

 

TALLOZE CONFIGURATIES
Murals Fuse is een serie wandtegels in acht kleuren en drie formaten. De tegels zijn geschikt voor elk ontwerp dankzij talloze configuraties. Met Fuse kan elke gewenste sfeer gecreëerd worden: van zeer expressief tot heel sereen. De tegels hebben een luxueuze tactiele afwerking die hoogwaardig vakmanschap uitstraalt. Fuse is ontworpen als aanvulling op de Murals-series Blend, Change en lines. Die hebben elk hun eigen identiteit, maar kunnen ook combinaties vormen. De essentie van Murals is een interieur waarin architectuur en keramiek in synergie samenkomen.

Sphinx
Marazzi

ROYAL COLLECTION
Sphinx kent eveneens een lange traditie als Maastrichtse tegelproducent, al is de productie inmiddels verhuisd. Sphinx Tegels heeft een uitgebreid assortiment en onderscheidt zich met design, kwaliteit en respect voor mens en milieu. De hoogwaardige keramische tegels worden voor een groot deel gemaakt uit hergebruikte materialen. Exclusief en tijdloos is de Royal Collection.

TERRAZZO
Met Royal Collection Terrazzo brengt Sphinx een ode aan de terrazzo-traditie. In het 15e-eeuwse Venetië werden terrasvloeren verstevigd en verfraaid door kiezel of ander natuurlijk materiaal in vers beton te storten. Door het intensief belopen van de vloer werden de kleine stukjes steen vanzelf gepolijst en gaven ze steeds meer prijs van hun natuurlijke schoonheid.

WOOD
Met Royal Collection Wood kies je voor de warme uitstraling van hout en het onderhoudsgemak en de duurzaamheid van keramiek. In de kleuren Deep black en Vintage white is Wood nauwelijks van echt te onderscheiden. Vanzelfsprekend is de Royal Collection geschikt voor binnen en buiten. Daarmee wordt bijvoorbeeld een naadloze overgang van woonkamer naar terras mogelijk.

ITALIAANSE KLASSE IN KERAMIEK
Marazzi is een Italiaanse fabrikant van keramische tegels. Sinds 1935 creëert Marazzi met veel creativiteit, passie en traditioneel vakmanschap de meest uiteenlopende tegels van topkwaliteit. In totaal maakt Marazzi meer dan 5000 tegelproducten, ook in materialen als porselein, mozaïek, marmer en graniet. De tegels van Marazzi worden vanouds gebruikt in woonhuizen, maar ook steeds meer in openbare ruimtes en grote bouwprojecten. Marazzi Technica ontwikkelt nieuwe keramische toepassingen en producten met uitzonderlijke technische kwaliteiten.

Keramische tegels zijn zo goed als onverslijtbaar. Een bekende productlijn van Marazzi is Treverk, keramisch parket dat eruit ziet als hout. De Segni-lijn is geïnspireerd door terrazzo, Material oogt als beton, en Mystone als natuursteen. Marazzi levert ook zeer grote tegels, tot 120 bij 120 centimeter. De nieuwe collectie Mineral, verkrijgbaar in vijf maten en drie varianten, gebruikt iriserende effecten en is bedoeld voor minimalistische, eigentijdse interieurs. De kleuren reproduceren de glans van platina en zilver voor de koude tinten, en brons en koper voor de warme tinten.

Marazzi
Villeroy & Boch
Villeroy & Boch
Villeroy & Boch

DOOR DE NATUUR GEINSPIREERD
De nieuwe collectie van Villeroy & Boch Tegels zit vol inspiratie uit de natuur. De ontwerpen en decors van de nieuwe wand- en vloerconcepten laten grote diversiteit zien. De focus in deze collectie ligt op de thema’s beton, natuursteen, hout, en verscheidenheid in kleuren. Atlanta benadert het patina en de rustige uitstraling van een intensief belopen betonvloer. Urban Jungle is juist extravagant en combineert een volledig nieuwe beton-terrazzo look met bloemmotieven in de wanddecoratie.

Keramische tegels die eruit zien als natuursteen zijn al jaren populair. De nieuwe Bellagio-lijn is een ontmoeting tussen marmer en terrazzo. Met Aberdeen en Gateway biedt Villeroy & Boch twee uitgelezen programma’s in natuursteenoptiek. Met hun veelzijdigheid aan kleuren en formaten geven ze veel ontwerpvrijheid.

Het grijze Aberdeen-graniet, kenmerkend voor de Schotse stad, past goed in modern-minimalistische en rustieke interieurs. Gateway interpreteert de karakteristieke, ruwe textuur van leisteen. Een keramische parketvloer, dat is het beste van twee werelden. Tegels met houtlook zijn eerst wat vreemd, maar toch wel heel aantrekkelijk vanwege hun esthetiek en functionaliteit. Ze geven ruimtes een natuurlijke flair en zijn aanzienlijk onderhoudsvriendelijker, robuuster en duurzamer dan houten vloeren. Met Oak Park breidt Villeroy & Boch Tiles het aanbod uit met een stijlvolle variant. Net als echt eikenhout vertoont Oak Park het een fijne, harmonieuze nerfstructuur. Het natuurlijke effect wordt subtiel onderstreept door een licht reliëf.

Rako

VEELZIJDIG REBEL
Lasselsberger Rako is de grootste Tsjechische fabrikant van keramische vloeren en tegels. Rako brengt een consequente vertaling van de industriële betonlook met een nieuwe serie. Rebel heeft een veelzijdig voorkomen. Door de fijne oppervlaktestructuur en de vintage uitstraling past hij bij actuele woontrends. De tegel kan zowel binnen als buiten worden gebruikt, en vormt een homogeen oppervlak door de afmetingen tot 120×60 cm, en de smalle voegen. Alle vloertegels hebben antislipglazuur, en naast de minimalistisch grijs zijn er ook antraciet- en crèmetinten.

Index is een tegelserie voor wie graag buiten de begaande paden gaat. Deze noviteit van Rako speelt met reflecterend licht en optische diepte. Ook in glanzend witte uitvoering laat de wandtegel zich van een onconventionele kant zien met golven en lijnstructuren. Of de tegels nu spaarzaam als decoratief accent worden ingezet of in een hele wand worden verwerkt, in crème of in meer uitgesproken grijs-blauw-groen, Index geeft een tijdloos en bijzonder effect.

Saloon heeft de tijdloze uitstraling van hout en de belastbaarheid en levensduur van keramiek. De vloertegels in de afmetingen 30×120 cm en 20×120 cm onderstrepen het karakter van de typische houten vloer. Voor buiten zijn er bijpassende tegels van 2 cm dik, voorzien van een hoger antislip-oppervlak. Daarmee kan van binnen naar buiten een doorlopend geheel worden gecreëerd. Saloon, in de vorm van klassieke vloerplanken met een fijne houtnerf, is verkrijgbaar in vier kleuren.

 

HARMONIE MET PERONDA
De Spaanse Peronda Groep is gespecialiseerd in high-design producten voor interieurs. Peronda produceert al sinds 1827 wand- en vloertegels en staat bekend om trendsettende tegels van hoge kwaliteit. Ze zijn ontworpen om leefruimtes af te maken, en ambachtelijk gemaakt van materialen als steen, glas, metaal of keramisch materiaal. Dankzij de uitgebreide productlijn is de Harmony tegelserie perfect om een persoonlijk stempel te drukken op verschillende ruimtes in huis. Peronda tegels worden veelvuldig toegepast in exclusieve ontwerpen van internationale designstudio’s. Met hun nadruk op innovatie bieden de collecties een rijkdom aan inspirerende ideeën, kleuren en texturen. Ook Harmony onderscheidt zich door een tijdloos design, eigen stijl en verfijnde details.

Rako
Peronda


THEMA KEUKENS

Etna

THEMA KEUKEN

DE KEUKEN IS HET HART VAN JE HUIS

kokEn En EtEn vErbindt onS MEt traditiE, cultuur, natuur En FaMiliE. dE kEukEn iS hEt trEFpunt, En in vEEl huiShoudEnS iS dE woonkEukEn alS lEEFruiMtE nog bElangrijkEr dan dE woonkaMEr. dE kEukEn iS hEt kloppEnd hart van hEt huiS. lEkkEr dE Maaltijd bErEidEn, SaMEn zijn En SaMEn EtEn, dat iS waar hEt gEzinSlEvEn oM draait.

e keuken is bij uitstek de ruimte in huis waar praktische zaken voorop staan en waar het meeste gebeurt. Daarom is een nieuwe keuken wel een grondige overweging waard, en heb je lang plezier van goede beslissingen. Een keuken die aan alle woonwensen voldoet ontstaat niet bij toeval, maar door aandacht voor details. Een nieuwe keuken is een investering voor de lange termijn, of het nu om nieuwof verbouw gaat. Dan is het logisch om alles te willen weten over de keuzes waar je voor staat, je goed voor te bereiden en geen appels met peren te vergelijken. Bij Raab Karcher stellen we hoge eisen aan leveranciers. We vragen regelmatig aan professionals in de keukenbranche welke elementen van nieuwe keukens de investering meer dan waard maken. Voor de meeste huiseigenaren zijn de werkbladen en apparatuur de belangrijkste beslissingen. De keuze bepalen begint heel simpel bij jouw stijl: is die klassiek of modern, van de strakke of landelijke lijn, of ga je voor industrieel? Daarna kun je eens goed kijken naar persoonlijke voorkeuren wat betreft kleuren, indeling en gebruiksgemak. Wat vind je echt belangrijk in jouw nieuwe keuken?

COOLE RETRO MET SLIMME TECHNIEK
Retro design is hip en de klassieke ijskast maakt een comeback. ETNA is al sinds 1856 een ‘household name’ dankzij kwaliteit, moderne functionaliteit en tijdloos Nederlands design. De ETNA Retro collectie koel- en vriesproducten geeft je huis kleur met een vintage blikvanger.

Waar in de jaren zestig zulke koelkracht nog gepaard ging met een enorm stroomverbruik, brengt ETNA nu energiezuinige koeloplossingen in verschillende formaten, van een tafelmodel tot een manshoge koel-/vriescombinatie. Het stoere handvat, de ronde vormen en sprekende kleuren bepalen de looks, maar het gaat hier wel om ‘beauties met brains’. Onder het retro-uiterlijk zit namelijk moderne A++ of zelfs A+++ techniek met een systeem dat de temperatuur voor verschillende voedingswaren constant op het ideale niveau houdt.

P134-Marazzi_Grande_Marble_Look_Capraia_015_1

JOUW PERSOONLIJKE KEUKEN
Hoe ziet jouw favoriete keuken eruit? Keller heeft een assortiment waarmee het altijd mogelijk is om binnen je budget een persoonlijke droomkeuken te realiseren, zonder concessies te doen aan sfeer en uitstraling. De klassieke Elba-keuken is aangevuld met industriële details, zoals de koperen wandlamp en zwarte barkrukken. De kunststof keukenfronten, in gewassen eiken of naaldhout, zijn niet van echt hout te onderscheiden. Daardoor is de keuken extra robuust en blijft het geheel aantrekkelijk geprijsd. Wildenborch is de nieuwe landelijke stijl die nostalgische details naar je nieuwe keuken brengt.

STEEDS GROTERE WERKBLADEN
Keukenwerkbladen zijn er in vele soorten en maten, van natuursteen tot kunststof, en van beton tot keramiek. Een duidelijke trend is dat de keukenbladen steeds groter worden. Dat werkt prettig en inspireert ook nog eens om samen maaltijden te bereiden. Koken wordt een gezellige bijeenkomst van huisgenoten, en het tafelen begint eigenlijk al voordat de tafel is gedekt.

ReynDesign heeft een lange historie in het produceren van kwaliteitskeukenbladen. Deze specialist helpt je jarenlang zorgeloos genieten van bijvoorbeeld de klassieke schoonheid van marmer, dat weer duidelijk in opkomst is. ReynDesign levert onder meer het beroemde witte marmer uit Italië dat al sinds de oudheid wordt gezien als het meest luxe materiaal dat je je in huis kunt wensen.

MARMER IN DE KEUKEN
Het woord marmer stamt uit het Grieks en betekent ‘glanzende steen’. Nog altijd wordt wit marmer gewaardeerd om zijn doorschijnende eerste millimeters. Deze natuursteen heeft eeuwigheidswaarde en verleent met zijn unieke tekening overal een eigen karakter aan bijzondere ruimtes. Ook in badkamers en keukens is marmer de laatste jaren weer stevig in opkomst. Klassiek wit marmer komt uit de Apuaanse Alpen in het noorden van Toscane, bij Carrara. De Bianco Carrara is de bekendste variant, met grijze vlekjes en een subtiel lineaire adering. Onder de Italiaanse witte marmers is Statuario nog wat exclusiever. Het heeft een meer gevarieerde en geprononceerde adering in grijze tot gouden tinten en is bij uitstek geschikt voor keukenbladen.

keller
Erkalinea
Erkalinea
Doeco
Doeco
Siemens
Reginox
Reginox
Liebherr

ALTERNATIEF KERAMIEK
Voor keramiek worden minerale ingrediënten als kwarts, klei en veldspaat bij 1200 graden gebrand. Hierdoor onstaat een hard materiaal dat heel lang meegaat, en in de keuken overtuigt met hygiënische functionaliteit. Je hele keuken uitvoeren in keramiek zou behoorlijk zwaar en duur worden, maar Erkalinea biedt nu een alternatief met structuur-decors in de vier kleuren oxid, cement grijs, cement donker en brons. De kleuren passen in de huidige woontrends, en met de toplaag van keramiek geeft het je keuken die robuuste uitstraling.

Door deze fronten te combineren met bijvoorbeeld fineerfronten en open kasten, wordt je keuken stoer en verfijnd ineen. Nieuw bij Erkalinea zijn de HPl marmerlook fronten in de kleuren marmer Carrara en marmer Brescia Paradiso. Deze zijn met een harde, kras- en stootbestendige toplaag een goed alternatief. Deze keukens zijn leverbaar met 20 of 40 cm brede opleggrepen in RVS of matzwart, of greeploos met metalen profiel in vijf kleuren.

 

VAN GAS NAAR INDUCTIE
Zolang nieuwbouw niet aan de orde is, blijft een groot gasfornuis een goede vriend in de keuken. Veel mensen zullen graag op gas blijven koken, gewoon omdat ze dat gewend zijn. 

In Nederland worden geen bouwvergunningen meer afgegeven voor woningen met een gasaansluiting. Dat betekent dat als je een nieuw huis koopt of een huis laat bouwen, het vertrouwde gasfornuis geen deel meer kan uitmaken van de functionele keuken.

Inductie heeft dus de toekomst. Pelgrim heeft een sympathieke actie voor wie het liefst op gas kookt, maar niet zeker weet of er de komende jaren wel een gasaansluiting beschikbaar zal blijven. Als binnen 10 jaar na aankoop van een inbouwgaskookplaat je woning wordt afgekoppeld van het gasnetwerk, levert Pelgrim gratis een vergelijkbare inductiekookplaat.

HET NIEUWE KOKEN
Voor veel nieuwkomers zal inductie de komende jaren wel even wennen zijn, maar het nieuwe koken voelt al snel vertrouwd en het schoonmaken is heel wat gemakkelijker. De inductiekookplaat met Bridge Induction zones van ATAG onderscheidt zich met een hoger en constant vermogen, en een meer intuïtieve bediening.

Binnen de afzonderlijke kookzones voor bakken en braden kunnen pannen op elke plek worden geplaatst. Meer bereidingswijzen zijn mogelijk dankzij een grillplaat en teppanyaki bakplaat. Met Iris Slide Control kies je met een lichte veeg van de vingertoppen snel en nauwkeurig uit 12 warmtestanden of de supersnelle booststand.

WIT TOT ZWART
De witte keuken is al heel lang favoriet, maar heeft ook wel een paar keerzijden. Vlekken vermijden is lastig, net als het goed verbinden van alle tinten wit. Een nieuwe keuken mag in 2019 best wat sfeer krijgen, en vraagt om flair in kleuren en materialen. Ook al blijft wit in de keuken de klassieker, de laatste jaren zien we steeds meer bonte ontwerpen en zelfs het andere uiterste, de zwarte keuken. Dat kan een heel luxueuze uitstraling geven in combinatie met chroom en RVS, maar ook met messing en goudtinten van bijvoorbeeld kraan en spoelbak. Zwart is al enige tijd in opkomst als woonkleur. Deze kleur was natuurlijk al veel langer te vinden in het woondecor, maar niet eerder zo prominent. Vergeet licht en luchtig, want ook zwarte muren, panelen, deuren en keukenkastjes zijn hip en happening. Bij zwart als hoofdkleur wordt een matte finish wel van harte aangeraden. In een witte keuken zorgen een paar kleurige accenten al voor een heel andere uitstraling. Doeco maakt met hoogwaardige zwarte accessoires uit de serie ‘In Black’ een tussenvorm mogelijk.

AFSCHEID VAN DE AFZUIGKAP
De innovatie die de nieuwe keuken een totaal ander aanzien geeft, is werkbladafzuiging. Wie had gedacht dat er een echte goede vervanger zou komen van de beeldbepalende en maar al te vaak wat vettige afzuigkap? De nieuwe afzuigingstechniek is vrijwel onzichtbaar geïntegreerd in het werkblad of de kookplaat.

De Pelgrim Hood-in-Hob beschikt over FlexAir technologie waarmee alle zuigkracht aan één kant kan worden geconcentreerd. De FlexCooking inductieplaat laat je van twee zones één grote maken: handig voor een grote pan of grillplaat. De afzuigkleppen, de filtercassette en het opvangbakje zijn van roestvrij staal, en het keramisch glas van de kookplaat is extra stoot-en krasvast.

SENSOREN VOORKOMEN AANBRANDEN
Een ander mooi voorbeeld is het Siemens iQ700 inductionAir systeem, dat met een doordacht design aansluit bij de nieuwste keukenconcepten. Het is gemakkelijk te installeren en vraagt weinig ruimte onder het werkblad. De kookplaat is eenvoudig te bedienen met de intuïtieve Dual lightSlider. Het systeem is voorzien van diverse sensoren die overkoken en aanbranden voorkomen. In de Siemens iQ700 inductionAir wordt de afzuiging dankzij een sensor automatisch afgestemd op de hoeveelheid kookdamp en geurtjes die vrijkomen bij het koken.

 

GEAVANCEERDE WIJNKOELERS
Vrijstaande hoge en slanke koelkasten zijn steeds vaker te zien. Ze bieden vaak meer koel- en vriesruimte dan inbouwmodellen. Vrijstaand kan een koelkast beter warmte afvoeren, waardoor hij meestal energiezuiniger wordt. De koelkasten zijn ook steeds aantrekkelijker. Wat geeft een groter gevoel van luxe dan een wijnkoeler die je aperitiefjes en tafelwijnen perfect op temperatuur houdt? De liebherr Vinidor wijnklimaatkasten zijn op dit gebied het neusje van de zalm. De koeltechniek schept de optimale omstandigheden voor verschillende wijnen, de vormgeving doet de rest.

Neem de liebherr Vinidor EWTgb3583 (zwart) of EWTgw 3583 (wit), 178 cm hoge inbouwmodellen voor perfecte integratie in de greeploze keuken. Dankzij TipOpen is de kast moeiteloos te openen. Een lichte aanraking van de glasdeur opent de wijnklimaatkast enkele centimeters. Wanneer de deur niet binnen drie seconden verder wordt geopend, sluit deze weer zachtjes en automatisch. Op de liebherr EWTdf 3553 Vinidor kan een edelstalen deurframe of een meubelkader in hetzelfde materiaal als de rest van de keuken worden gemonteerd.

Pelgrim
AEG
Reginox

INNOVATIE IN VAATWASSERS
Bij Pelgrim wordt de vaatwasser steeds slimmer. Meerdere nieuwe modellen verbruiken bijzonder weinig water en energie. Met het snelste SpeedWash programma was je de vaat in een kwartiertje schoon. Ideaal als tijdens een etentje de borden van het voorgerecht ook voor het hoofdgerecht nodig zijn, of als je een feestje geeft. Door de tijdsduurverkorting in te schakelen kan elk programma worden ingekort. AutoProgram kiest de beste temperatuur en tijdsduur voor het soort vaat.

Met TotalDry ingeschakeld opent de deur automatisch 20 minuten nadat de vaatwasser klaar is. De laatste stoom wordt vrijgelaten en koele en droge lucht kan naar binnen. IonTech laat zelfs een vaatwasser die vol vuile vaat staat nog fris ruiken. InteriorlED verlicht alles perfect voor optimaal gebruiksgemak. En de allerstilste Pelgrim vaatwassers produceren dankzij SuperSilent maar 41 dB aan geluid. Dat is letterlijk fluisterstil, zodat niemand merkt dat de afwas wordt gedaan.

NOOIT MEER BUKKEN MET BORDEN
De vaatwasser is een fantastische uitvinding, maar het bukken bij het in- en uitladen vinden veel mensen lastig. AEG vond de oplossing met Comfortlift, een ingenieus systeem waarbij de onderste korf met schone belading vanzelf omhoog komt, en na het inladen van vuile vaat weer terug naar zijn plaats in de machine zakt. Met een AEG ProClean vaatwasser hoef je je geen zorgen te maken dat kwetsbare glazen of serviesdelen het te zwaar te verduren krijgen.

De vijf sproeiniveaus en de satelliet-sproeiarm zorgen altijd voor perfecte resultaten. Een speciaal glasprogramma, gecombineerd met SoftGrip en SoftSpikes, beschermt zelfs je meest delicate glazen. Het programma ProZone is de ideale oplossing voor een gemengde lading: lagere waterdruk en temperatuur voor de glazen in de bovenkorf, en de volle laag voor de pannen en ovenschalen in de onderkorf.

HOOGWAARDIGE SPOELUNITS
Als het gaat om hoogwaardige roestvrij stalen spoelbakken, staat het Nederlandse Reginox te boek als internationale pionier. Elk jaar produceert Reginox meer dan een half miljoen RVS spoelunits en wastafels in ruim honderd verschillende stijlen en uitvoeringen. Reginox kent de waarde van design en kwaliteit, en durft het aan om levenslange garantie te geven.

Zoals de stad Miami wordt geassocieerd met aantrekkelijk en veelzijdig, zo is het met de Reginox-serie Miami spoelbakken en kranen. De spoelbakken zijn verkrijgbaar in drie kleuren: Gun Metal, Copper en Gold, en in twee afmetingen: 40×40 en 50×40. De unieke kleuren ontstaan door de RVS spoelbakken en kranen te behandelen met Physical Vapour Deposition (PVD)-techniek.

NIEUWE MATERIALEN EN KLEUREN
De laatste jaren is composiet populair. Het bestaat voor bijna 95 procent uit kwartsiet, aangevuld met polyesterhars. Dat maakt het werkblad in hoge mate kras-, slag- en slijtvast. Daarin wordt composiet alleen nog overtroffen door keramiek, dat bovendien nog beter bestand is tegen zuren en niet vlekt of verkleurt. Maar een keramisch keukenblad kan wel breken bij een hoge puntbelasting, bijvoorbeeld als die grote gietijzeren wok bij de afwas per ongeluk op het aanrecht zou vallen. Dekker focust met TopCore en DecorTop op de beste praktische eigenschappen van werkbladen. Toplaminaat staat al jaren bekend als een uitermate functioneel, gebruiks- en onderhoudsvriendelijk keukenblad. Een nieuwe kleur als Rust Brown is warm en industrieel, modern en tijdloos, en verandert als het ware met zijn omgeving mee. Dekker levert ook de fraaie bijpassende lanesto spoelbakken en Selsiuz kokendwaterkranen.

Dekker
Dekker

LEVERANCIERS KEUKENS
Pelgrim
Doeco
AEG

LEGENDA THEMA 
Dekker ERBI
Atag
ETNA


ADRESSEN

Raab Karcher Almere
Almere Markerkant 10-23
1316 AB Almere
T (036) 532 00 20
F (036) 532 21 88

Raab Karcher Apeldoorn
Nagelpoelweg 61

7333 NZ Apeldoorn
T (055) 599 72 72
F (055) 599 72 70

Raab Karcher Arnhem

Cruquiusweg 6-8
6827 BL Arnhem
T (026) 364 19 58
F (026) 364 98 12

Raab Karcher Assen
Portugallaan 4-6
9403 DS Assen
T (0592) 38 31 11
F (0592) 38 31 10

Raab Karcher Breda

Huifakkerstraat 20
4815 PN Breda
T (076) 573 14 00
F (076) 573 14 19

Raab Karcher Coevorden

Printer 33
7741 ME Coevorden
T (0524) 85 73 57
F (0524) 85 73 50

Raab Karcher Culemborg

Parallelweg West 9-11
4104 AX Culemborg
T (0345) 47 84 40
F (0345) 52 04 10

Raab Karcher ‘s Hertogenbosch

Docterskampstraat 3
5222 AM ’s Hertogenbosch
T (073) 646 28 00
F (073) 646 28 71

Raab Karcher Doetinchem

Fabriekstraat 15
7005 AP Doetinchem
T (0314) 65 18 41
F (0314) 65 23 80

Raab Karcher Ede

Max Planckstraat 22
6716 BE Ede
T (0318) 63 64 44
F (0318) 63 08 77

Raab Karcher Eindhoven

Dillenburgstraat 14
5652 AP Eindhoven
T (040) 250 32 50
F (040) 250 32 69

Raab Karcher Emmeloord

Ondernemersweg 23
8304 BH Emmeloord
T (0527) 63 62 61
F (0527) 63 62 60

Raab Karcher Goor
Stationslaan 52
7471 AP Goor
T (0547) 28 65 00
F (0547) 27 15 05

Raab Karcher Groningen

De Hallen 9
9723 TW Groningen
T (050) 544 54 45
F (050) 544 54 17

Raab Karcher Hengelo
Kuipersdijk 50
7552 BJ Hengelo
T (074) 256 05 60
F (074) 291 45 22

Raab Karcher Hillegom
Arnoudstraat 11
2182 DZ Hillegom
T (0252) 36 03 30
F (0252) 36 03 44

Raab Karcher Hilversum
Nieuwe Havenweg 9
1216 BG Hilversum
T (035) 623 32 41
F (035) 621 91 47

Raab Karcher Kampen
Ertsstraat 11
8263 BN Kampen
T (038) 337 07 33
F (038) 337 07 20

Raab Karcher Leeuwarden
Plutoweg 8
8938 AB Leeuwarden
T (058) 284 83 33
F (058) 284 83 30

Raab Karcher Lelystad
Apolloweg 24
8239 DA Lelystad
T (0320) 28 60 90
F (0320) 28 60 95

Raab Karcher Middelburg
Waldammeweg 2
4338 PJ Middelburg
T (0118) 62 50 55
F (0118) 62 51 53

Raab Karcher Nieuwleusen
Evenboersweg 2
7711 GX Nieuwleusen
T (0529) 48 81 00
F (0529) 48 42 84

Raab Karcher Nijmegen
Industrieweg 105
6541 TV Nijmegen
T (024) 377 55 44
F (024) 378 64 44

Raab Karcher Oldenzaal
Lübeckstraat 38
7575 EE Oldenzaal
T (0541) 57 24 00
F (0541) 52 06 55

Raab Karcher Raalte
Almelosestraat 74
8102 HE Raalte
T (0572) 36 14 64
F (0572) 36 10 53

Raab Karcher Rijssen
Nijverdalseweg 123
7461 AG Rijssen
T (0548) 53 03 10
F (0548) 54 49 65

Raab Karcher Roosendaal
Borchwerf 8
4704 RG Roosendaal
T (0165) 53 11 00
F (0165) 53 11 19

Raab Karcher Tiel
Morsestraat 21
4004 JP Tiel
T (0344) 63 68 36

Raab Karcher Tilburg
Jules Verneweg 104
5015 BM Tilburg
T (013) 458 02 00
F (013) 458 02 99

Raab Karcher Vlaardingen
Schiedamsedijk 110
3134 KK Vlaardingen
T (010) 434 25 55
F (010) 234 05 55

Raab Karcher Vriezenveen
Oosteinde 36
7671 AA Vriezenveen
T (0546) 55 66 66
F (0546) 56 50 65

Raab Karcher Waddinxveen
Staringlaan 8
2741 GC Waddinxveen
T (0182) 62 12 22
F (0182) 62 12 64

Raab Karcher Weesp
Keurstraat 17
1382 KT Weesp
T (0294) 41 27 40
F (0294) 41 29 80

Raab Karcher Wolvega
Industrieweg 16
8471 AD Wolvega
T (0561) 69 36 93
F (0561) 69 36 99

Raab Karcher Zutphen
Contrescarp 2
7202 AE Zutphen
T (0575) 51 76 56
F (0575) 51 96 49

Raab Karcher Zwolle
Paxtonstraat 15
8013 RP Zwolle
T (038) 851 51 51
F (038) 851 51 50

Showroom
Bouwshop
Archihome

Greenworks Academy Amsterdam
TT-Vasumweg 151 1033 SG Amsterdam
T (013) 485 00 00
E info@greenworksacademy.nl

Greenworks Academy Apeldoorn
Nagelpoelweg 61 7333 NZ Apeldoorn
T (013) 485 00 00
E info@greenworksacademy.nl

Greenworks Academy Breda
Huifakkerstraat 18
4815 PN Breda T (013) 485 00 00
E info@greenworksacademy.nl